Zarządzenia Burmistrza 2015r. 

polska  angielska
data publikacji: 28-01-2015 | 14:01data ostatniej modyfikacji: 23-12-2016 | 13:23
Zarządzenie Nr 143/2015 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Boguchwała 26 sierpnia 2015
Zarządzenie Nr 143/2015 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Boguchwała do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2015 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 143/2015 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 142/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2015 rok27 lipca 2015
Zarządzenie Nr 142/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2015 rok więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 142/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2015 rok
Zarządzenie Nr 141/2015 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Boguchwała w Boguchwale i Nosówce w latach 2015-201827 lipca 2015
Zarządzenie Nr 141/2015 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Boguchwała w Boguchwale i Nosówce w latach 2015-2018 więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 141/2015 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Boguchwała w Boguchwale i Nosówce w latach 2015-2018
Zarządzenie Nr 140/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2015 rok27 lipca 2015
Zarządzenie Nr 140/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2015 rok więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 140/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2015 rok
Zarządzenie Nr 139/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu 27 lipca 2015
Zarządzenie Nr 139/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 139/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu
Zarządzenie Nr 138/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy27 lipca 2015
Zarządzenie Nr 138/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 138/2015 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoly Podstawowej im. Jana Pawła II w Mogielnicy
Zarządzenie Nr 137/2015 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny merytoryczno-finansowej ofert na wykonanie zadania publicznego oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji 27 lipca 2015
Zarządzenie Nr 137/2015 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny merytoryczno-finansowej ofert na wykonanie zadania publicznego oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 137/2015 w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny merytoryczno-finansowej ofert na wykonanie zadania publicznego oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji
Zarządzenie Nr 136/2015 w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn. 1. Oświetlenie placu zabaw oraz monitoring terenu w Kielanówce na działce 333/4. 2. Wymiana oświetlenia przy ul. Kopernika w Boguchwale27 lipca 2015
Zarządzenie Nr 136/2015 w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn. 1. Oświetlenie placu zabaw oraz monitoring terenu w Kielanówce na działce 333/4. 2. Wymiana oświetlenia przy ul. Kopernika w Boguchwale więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 136/2015 w sprawie powołania komisji odbioru zadania pn. 1. Oświetlenie placu zabaw oraz monitoring terenu w Kielanówce na działce 333/4. 2. Wymiana oświetlenia przy ul. Kopernika w Boguchwale
Zarządzenie Nr 135/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/09 Burmistrza Boguchwały z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych27 lipca 2015
Zarządzenie Nr 135/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/09 Burmistrza Boguchwały z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 135/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/09 Burmistrza Boguchwały z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Nr 134/2015 w sprawie ustalenia stawek opłat za udostępnienie słupów sieci niskiego napięcia oświetlenia ulicznego stanowiących własność gminy Boguchwała27 lipca 2015
Zarządzenie Nr 134/2015 w sprawie ustalenia stawek opłat za udostępnienie słupów sieci niskiego napięcia oświetlenia ulicznego stanowiących własność gminy Boguchwała w celu podwieszenia kabla samonośnego z sygnałem światłowodowym więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 134/2015 w sprawie ustalenia stawek opłat za udostępnienie słupów sieci niskiego napięcia oświetlenia ulicznego stanowiących własność gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 133/2015 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia cząstkowej oceny pracy dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale 09 lipca 2015
Zarządzenie Nr 133/2015 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia cząstkowej oceny pracy dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 133/2015 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia cząstkowej oceny pracy dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale
Zarządzenie Nr 132/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz ustalenia terminu konsultacji statutów osiedli miasta Boguchwała09 lipca 2015
Zarządzenie Nr 132/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz ustalenia terminu konsultacji statutów osiedli miasta Boguchwała więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 132/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz ustalenia terminu konsultacji statutów osiedli miasta Boguchwała
Zarządzenie Nr 131/2015 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego oraz przekazania w zarząd zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa kompleksu basenów w Boguchwale - roboty uzupełniające" 09 lipca 2015
Zarządzenie Nr 131/2015 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego oraz przekazania w zarząd zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa kompleksu basenów w Boguchwale - roboty uzupełniające" więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 131/2015 w sprawie powołania komisji odbioru końcowego oraz przekazania w zarząd zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa kompleksu basenów w Boguchwale - roboty uzupełniające"
Zarządzenie Nr 130/2015 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja wypoczynku letniego - Obóz sportowy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Boguchwała 09 lipca 2015
Zarządzenie Nr 130/2015 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja wypoczynku letniego - Obóz sportowy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Boguchwała więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 130/2015 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja wypoczynku letniego - Obóz sportowy dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 129/2015 w sprawie ustalenia cen za korzystanie z basenu 09 lipca 2015
Zarządzenie Nr 129/2015 w sprawie ustalenia cen za korzystanie z basenu więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 129/2015 w sprawie ustalenia cen za korzystanie z basenu
Zarządzenie Nr 128/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz rokowań na zbycie nieruchomości gminnych 09 lipca 2015
Zarządzenie Nr 128/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz rokowań na zbycie nieruchomości gminnych więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 128/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz rokowań na zbycie nieruchomości gminnych
Zarządzenie Nr 127/2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Boguchwała 09 lipca 2015
Zarządzenie Nr 127/2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Boguchwała więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 127/2015 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 126/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała w 2015 roku. 09 lipca 2015
Zarządzenie Nr 126/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała w 2015 roku. więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 126/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała w 2015 roku.
Zarządzenie Nr 125/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała w 2015 roku 09 lipca 2015
Zarządzenie Nr 125/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała w 2015 roku więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 125/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała w 2015 roku
Zarządzenie Nr 124/2015 w sprawie przyznania dotacji celowych na realizacje zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w gminie Boguchwała w roku 2015. 09 lipca 2015
Zarządzenie Nr 124/2015 w sprawie przyznania dotacji celowych na realizacje zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w gminie Boguchwała w roku 2015. więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 124/2015 w sprawie przyznania dotacji celowych na realizacje zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w gminie Boguchwała w roku 2015.  
  • [1]
  • [14]
  • Liczba odwiedzin: 970509

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała