Zarządzenia Burmistrza 2015r. 

polska  angielska
data publikacji: 28-01-2015 | 14:01data ostatniej modyfikacji: 23-12-2016 | 13:23
Zarządzenie Nr 23/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji wykorzystywania Rynku i Targowiska w Boguchwale06 marca 2015
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 23/2015 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji wykorzystywania Rynku i Targowiska w Boguchwale
Zarządzenie Nr 22/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2015 rok 06 marca 2015
Zarządzenie Nr 22/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2015 rok więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 22/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2015 rok
Zarządzenie Nr 21/2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Nieruchomości Komunalnych w Boguchwale06 marca 2015
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 21/2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Nieruchomości Komunalnych w Boguchwale
Zarządzenie Nr 20/2015 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Boguchwała.....06 marca 2015
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 20/2015 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Boguchwała.....
Zarządzenie Nr 19/2015 w sprawieudzielenia pożyczki dla GOKOM Sp. z o.o. w Boguchwale06 marca 2015
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 19/2015 w sprawieudzielenia pożyczki dla GOKOM Sp. z o.o. w Boguchwale
Zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie wyznaczenia i upoważnienia Pana Piotra Klimczaka Zastępcy Burmistrza Boguchwały do reprezentowania Gminy Boguchwała w Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych...06 marca 2015
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie wyznaczenia i upoważnienia Pana Piotra Klimczaka Zastępcy Burmistrza Boguchwały do reprezentowania Gminy Boguchwała w Stowarzyszeniu Samorządów Terytorialnych...
Zarządzenie Nr 17/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej20 lutego 2015
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 17/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 16/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi MZDiNK w Boguchwale06 marca 2015
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 16/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi MZDiNK w Boguchwale
Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Boguchwała19 lutego 2015
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 14/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2015 rok 06 marca 2015
Zarządzenie Nr 14/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2015 rok więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 14/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2015 rok
Zarządzenie Nr 13/2015 w sprawie zmiany zarządzenie Nr 84/2013 z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie powołania Zespołu projektowego dla celów realizacji projektu pn. "Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu....06 marca 2015
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 13/2015 w sprawie zmiany zarządzenie Nr 84/2013 z dnia 07 listopada 2013 roku w sprawie powołania Zespołu projektowego dla celów realizacji projektu pn. "Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała oraz przeciwdziałanie wykluczeniu....
Zarządzenie Nr 12/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg i Nieruchomości Komunalnych w Boguchwale17 lutego 2015
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 12/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg i Nieruchomości Komunalnych w Boguchwale
Zarządzenie Nr 11/2015 w sprawie ogłoszenia konkursów projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w roku 201517 lutego 2015
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 11/2015 w sprawie ogłoszenia konkursów projektów na zlecenie zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w roku 2015
Zarządzenie Nr 10/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Boguchwa ły do wydawania decyzji w sprawach dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników17 lutego 2015
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 10/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Boguchwa ły do wydawania decyzji w sprawach dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Zarządzenie Nr 9/2015 w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej 17 lutego 2015
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 9/2015 w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Boguchwała przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
Zarządzenie Nr 8/2015 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dl dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Boguchwała w 2015 r17 lutego 2015
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 8/2015 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu dl dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Boguchwała w 2015 r
Zarządzenie Nr 7/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi MOPS w Boguchwale do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych17 lutego 2015
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 7/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi MOPS w Boguchwale do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu dodatków mieszkaniowych
Zarządzenie Nr 6/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi MOPS w Boguchwale do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów17 lutego 2015
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 6/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi MOPS w Boguchwale do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów
Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Boguchwa ły do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej17 lutego 2015
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 5/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Burmistrza Boguchwa ły do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
Zarządzenie Nr 4/2015 w sprawie udzielenia inspektorowi MOPS w Boguchwale Pani Andżelice Nowak upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 17 lutego 2015
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 4/2015 w sprawie udzielenia inspektorowi MOPS w Boguchwale Pani Andżelice Nowak upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych  
  • [1]
  • [14]
  • Liczba odwiedzin: 968277

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała