Zarządzenia Burmistrza 2015r. 

polska  angielska
data publikacji: 28-01-2015 | 14:01data ostatniej modyfikacji: 23-12-2016 | 13:23
Zarządzenie Nr 43/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała17 kwietnia 2015
Zarządzenie Nr 43/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 43/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 42/2015 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguchwale i RIO w Rzeszowie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego17 kwietnia 2015
Zarządzenie Nr 42/2015 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguchwale i RIO w Rzeszowie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 42/2015 w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Boguchwale i RIO w Rzeszowie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego
Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, położonych w Boguchwale, stanowiących własność Gminy Boguchwała17 kwietnia 2015
Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, położonych w Boguchwale, stanowiących własność Gminy Boguchwała więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, położonych w Boguchwale, stanowiących własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 40/2015 w sprawie dot. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Boguchwale procedury elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji Elektronicznego Obiegu Dokumentów PROTON17 kwietnia 2015
Zarządzenie Nr 40/2015 w sprawie dot. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Boguchwale procedury elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji Elektronicznego Obiegu Dokumentów PROTON więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 40/2015 w sprawie dot. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Boguchwale procedury elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji Elektronicznego Obiegu Dokumentów PROTON
Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie kultury w 2015 roku17 kwietnia 2015
Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie kultury w 2015 roku więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie kultury w 2015 roku
Zarządzenie Nr 38/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej17 kwietnia 2015
Zarządzenie Nr 38/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 38/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
Zarządzenie Nr 37/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale17 kwietnia 2015
Zarządzenie Nr 37/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 37/2015 w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale
Zarządzenie Nr 36/2015 w sprawie wycofania upoważnienia udzielonego Zastępcy Burmistrza Boguchwały do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, wprowadzonego .......17 kwietnia 2015
Zarządzenie Nr 36/2015 w sprawie wycofania upoważnienia udzielonego Zastępcy Burmistrza Boguchwały do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, wprowadzonego Zarządzeni więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 36/2015 w sprawie wycofania upoważnienia udzielonego Zastępcy Burmistrza Boguchwały do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, wprowadzonego .......
Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie wycofania upoważnienia udzielonego Zastępcy Burmistrza Boguchwały do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wprowadzonego Zarządzeniem Nr .... 17 kwietnia 2015
Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie wycofania upoważnienia udzielonego Zastępcy Burmistrza Boguchwały do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wprowadzonego Zarządzeniem Nr 5/2015 Burmistrza Boguchwały z dnia 19 stycz więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie wycofania upoważnienia udzielonego Zastępcy Burmistrza Boguchwały do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wprowadzonego Zarządzeniem Nr ....
Zarządzenie Nr 34/2015 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie polityki społecznej w roku 201519 marca 2015
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 34/2015 w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie polityki społecznej w roku 2015
Zarządzenie Nr 33/2015 w sprawie upoważnienia do udzielania wyjaśnień i przedkładania dokumentów w związku19 marca 2015
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 33/2015 w sprawie upoważnienia do udzielania wyjaśnień i przedkładania dokumentów w związku
Zarządzenie Nr 32/2015 w sprawie udzielenia pożyczki dla Centrum Promocji Sportu i Oświaty Gminy Boguchwała Sp. z o.o.19 marca 2015
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 32/2015 w sprawie udzielenia pożyczki dla Centrum Promocji Sportu i Oświaty Gminy Boguchwała Sp. z o.o.
Zarządzenie Nr 31/2015 w sprawie upoważnienia dyrektora MOPS w Boguchwale19 marca 2015
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 31/2015 w sprawie upoważnienia dyrektora MOPS w Boguchwale
Zarządzenie Nr 30/2015 w sprawie odbioru częściowego zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa kompleksu basenów w Boguchwale"19 marca 2015
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 30/2015 w sprawie odbioru częściowego zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa kompleksu basenów w Boguchwale"
Zarządzenie Nr 29/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, ustalenia terminu konsultacji, wzoru protokołu ustalającego wyniki konsultacji oraz składu osobowego zespołów konsultacyjnych w przedmiocie utworzenia nowych osiedli ...19 marca 2015
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 29/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, ustalenia terminu konsultacji, wzoru protokołu ustalającego wyniki konsultacji oraz składu osobowego zespołów konsultacyjnych w przedmiocie utworzenia nowych osiedli ...
Zarządzenie Nr 28/2015 w sprawie powołania Komisji ds. Negocjajci Cen nieruchomości nabywanych na rzecz Gminy06 marca 2015
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 28/2015 w sprawie powołania Komisji ds. Negocjajci Cen nieruchomości nabywanych na rzecz Gminy
Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz rokowań na zbycie nieruchomości gminnych06 marca 2015
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz rokowań na zbycie nieruchomości gminnych
Zarządzenie Nr 26/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2015 rok06 marca 2015
Zarządzenie Nr 26/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2015 rok więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 26/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2015 rok
Zarządzenie Nr 25/2015 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w 2015 roku06 marca 2015
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 25/2015 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Boguchwała w 2015 roku
Zarządzenie Nr 24/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Boguchwały06 marca 2015
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 24/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza Boguchwały  
  • [1]
  • [14]
  • Liczba odwiedzin: 968277

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała