BIP

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VII KADENCJI 

polska  angielska a
data publikacji: 27-11-2014 | 11:50
data ostatniej modyfikacji: 07-02-2019 | 12:17
Uchwała Nr VII.60.2015 w sprawie zmian w Statucie Gminy Boguchwała
15 maja 2015

Uchwała Nr VI.54.2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
08 kwietnia 2015

Uchwała Nr VI.53.2015 w sprawie upoważnienia Dyrektora MOPS
08 kwietnia 2015

Uchwała Nr VI.50.2015 w prawie utworzenia odrębnych obowodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
08 kwietnia 2015

Uchwała Nr VI.45.2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania statutów sołectw gminy Boguchwała
02 kwietnia 2015

Uchwała Nr V.39.2015 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek.....
24 lutego 2015

Uchwała NrV.36.2015 w sprawie ustalenia terminu i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
24 lutego 2015

Uchwała Nr V.35.2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
24 lutego 2015

Uchwała Nr V.30.2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami masta Boguchwała dotyczącymi utworzenia nowych osiedli na terenie miasta Boguchwała
23 lutego 2015

Uchwała NrIII.21.2014 w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2014 -2017
22 stycznia 2015

Uchwała Nr II.5.2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
11 grudnia 2014

«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 
Liczba odwiedzin: 783820

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo