BIP

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VII KADENCJI 

polska  angielska a
data publikacji: 27-11-2014 | 11:50
data ostatniej modyfikacji: 07-02-2019 | 12:17
Uchwała Nr XII.138.2015 w sprawie uchwalenia statutu osiedla Boguchwała Dolna
07 września 2015

Uchwała Nr XII.137.2015 w sprawie uchwalenia statutu osiedla Boguchwała Górna
07 września 2015

Uchwała Nr XII.136.2015 w sprawie uchwalenia statutu osiedla Boguchwała Centrum
07 września 2015

Uchwała Nr XII.135.2015 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa
07 września 2015

Uchwała Nr XII.134.2015 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
07 września 2015

Uchwała Nr XI.125.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/539/2013 dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji
10 lipca 2015

Uchwała Nr XI.123.2015 w sprawie utworzenia odrębnych obowodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
10 lipca 2015

Uchwała Nr X.114.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
06 lipca 2015

Uchwała Nr X.113.2015 w sprawie wysokości ustalania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki
06 lipca 2015

Uchwała Nr IX.106.2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych celem zaopiniowania statutów osiedli miasta Boguchwała
08 czerwca 2015

Uchwała Nr IX.88.2015 w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
08 czerwca 2015

Uchwała Nr IX.87.2015 w sprawie warunków i trybu składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
08 czerwca 2015

Uchwała Nr IX.86.2015 w sprawie warunków i trybu składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
08 czerwca 2015

Uchwała Nr IX.85.2015 w sprawie warunków i trybu składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej
08 czerwca 2015

Uchwała Nr IX.84.2015 w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
03 lutego 2016

Uchwała Nr VII.66.2015 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z przystanków autobusowych będących własnością gminy
15 maja 2015

Uchwała Nr. VII.64.2015 w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Boguchwała
15 maja 2015

Uc hwała Nr VII.63.2015 w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Boguchwała
15 maja 2015

Uchwała Nr VII.62.2015 w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Boguchwała
15 maja 2015

Uchwała Nr VII.61.2015 w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Boguchwała
15 maja 2015

«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »»»  
Liczba odwiedzin: 783838

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo