AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VII KADENCJI 

polska  angielska
data publikacji: 27-11-2014 | 11:50data ostatniej modyfikacji: 07-02-2019 | 12:17
Uchwała Nr XVII.203.2015 w sprawie nadania nazwy ulicy w Boguchwale16 grudnia 2015
więcej »»»
Uchwała Nr XVII.198.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI.184.2015 z dnia 26 listopada 2015r.16 grudnia 2015
więcej »»»
Uchwała Nr XVI.189.2015 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego30 listopada 2015
więcej »»»
Uchwała Nr XVI.186.2015 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy30 listopada 2015
więcej »»»
Uchwała Nr XVI.184.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Boguchwała30 listopada 2015
więcej »»»
Uchwała Nr XVI.183.2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego30 listopada 2015
więcej »»»
Uchwała Nr XVI.182.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała30 listopada 2015
więcej »»»
Uchwała Nr XIII.159.2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/370/2012 dotyczącej określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej01 października 2015
więcej »»»
Uchwała Nr XII.151.2015 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Boguchwała07 września 2015
więcej »»»
Uchwała Nr XII.149.2015 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej07 września 2015
więcej »»»
Uchwała Nr XII.148.2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zgłobień07 września 2015
więcej »»»
Uchwała Nr XII.147.2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Zgłobieńska07 września 2015
więcej »»»
Uchwała Nr XII.146.2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zarzecze07 września 2015
więcej »»»
Uchwała Nr XII.145.2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niechobrz07 września 2015
więcej »»»
Uchwała Nr XII.144.2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nosówka07 września 2015
więcej »»»
Uchwała Nr XII.143.2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Racławówka07 września 2015
więcej »»»
Uchwała Nr XII.142.2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mogielnica07 września 2015
więcej »»»
Uchwała Nr XII.141.2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lutoryż07 września 2015
więcej »»»
Uchwała Nr XII.140.2015 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kielanówka07 września 2015
więcej »»»
Uchwała Nr XII.139.2015 w sprawie uchwalenia statutu osiedla Boguchwała Gaj07 września 2015
więcej »»»   «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »»»  
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała