BIP

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VII KADENCJI 

polska  angielska a
data publikacji: 27-11-2014 | 11:50
data ostatniej modyfikacji: 07-02-2019 | 12:17
Uchwała Nr XXIII.276.2016 w sprawie określenia wzoru formularza informacji o lasach
16 czerwca 2016

Uchwała Nr XXIII.275.2016 w sprawie określenia wzoru formularza informacji o gruntach
16 czerwca 2016

Uchwała Nr XXIII.274.2016 w sprawie określenia wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
16 czerwca 2016

Uchwała Nr XXIII.273.2016 w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale nr XVII/182/2011 z dnia 8 grudnia 2011 w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
16 czerwca 2016

Uchwała Nr XXII.265.2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w Boguchwale
15 kwietnia 2016

Uchwała Nr XXII.264.2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w Boguchwale
15 kwietnia 2016

Uchwała Nr XXII.263.2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w Boguchwale
15 kwietnia 2016

Uchwała Nr XXII.258.2016 w sprawie zmiany uchwały dot. zarządzenia poboru podatku od nieruchomości
12 września 2016

Uchwała Nr XXII.253.2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
06 kwietnia 2016

Uchwała Nr XX.242.2016 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji
10 marca 2016

Uchwała Nr XIX.227.2016 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych
03 lutego 2016

Uchwała Nr XIX.226.2016 w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych
03 lutego 2016

Uchwała Nr XIX.225.2016 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boguchwała
03 lutego 2016

Uchwała Nr XVIII.215.2015 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
08 stycznia 2016

Uchwała Nr XVIII.214.2015 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Boguchwała na lata 2016-2020
08 stycznia 2016

Uchwała Nr XVIII.213.2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
08 stycznia 2016

Uchwała Nr XVIII.211.2015 w sprawie budżetu Gminy Boguchwała na 2016 rok
21 stycznia 2016

Uchwała Nr XVII.206.2015 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Boguchwała
16 grudnia 2015

Uchwała Nr XVII.205.2015 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Racławówce
16 grudnia 2015

Uchwała Nr XVII.204.2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI.186.2015 z dnia 26 listopada 2015r.
16 grudnia 2015

«««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »»»  
Liczba odwiedzin: 783492

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo