Wybory Prezydenta RP 2020 

polska  angielska
data publikacji: 16-04-2020 | 14:31data ostatniej modyfikacji: 16-04-2020 | 14:32Wytworzył: M.PłonkaWprowadził: M. Płonka
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku zarządzonymi wyborami Prezydenta RP 16 kwietnia 2020

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 1. Kogo dotyczy informacja: osoby zasiadające w obwodowych komisjach wyborczych.
 2. Kto wykorzystuje dane:
  1. Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I,
  2. Burmistrz Boguchwały.
 3. Kontakt:
  1. Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I – 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15;
  2. Burmistrz Boguchwały – 36-040 Boguchwała, ul. Suszyckich 33.
 4. Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych:
  1. Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I – 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15;
  2. Burmistrz Boguchwały – iod@boguchwala.pl.
 5. Cel wykorzystania:
  1. Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I – powołanie i rozwiązanie obwodowej komisji wyborczej;
  2. Burmistrz Boguchwały – zapewnienie obsługi i techniczno-materialnych warunków pracy obwodowych komisji wyborczych.
 6. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.
 7. Kto może otrzymać dane: dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym – wyjątek stanowią przypadki w których obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa.
 8. Okres przechowywania: po zakończeniu prac komisji dane zostaną przekazane do archiwum państwowego, gdzie będą przechowywane co najmniej 5 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po roku przekazania dokumentów; po upływie tego okresu dane zostaną wybrakowane.
 9. Dlaczego tak długo: realizacja obowiązku prawnego – termin określony w §7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów.
 10. Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Czy muszę podać dane: tak – podanie danych jest obowiązkiem prawnym.
 12. Konsekwencje odmowy:
  1. w przypadku danych niezbędnych do powołania w skład komisji – niemożność powołania do obwodowej komisji wyborczej;
  2. w przypadku danych niezbędnych do rozpatrzenia skargi na działalność komisji – możliwość odpowiedzialności karnej w przypadkach i na zasadach określonych w rozdziale XXXI Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.
 13. Zautomatyzowane przetwarzanie, profilowanie: nie dotyczy.
««« powrót
Liczba odwiedzin: 968277

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała