Wybory Prezydenta RP 2020 

polska  angielska
data publikacji: 30-03-2020 | 11:35data ostatniej modyfikacji: 30-03-2020 | 11:54Wytworzył: M.PłonkaWprowadził: M. Płonka
Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 30 marca 2020

Zgodnie z pismem Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-571-32/20 z dnia 26 marca 2020 roku podajemy  informację o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków OKW.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych powoływanych terenie gminy Boguchwała w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., należy składać:

1. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Boguchwale, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30,    w oznaczonej urnie, znajdującej się na korytarzu w budynku Urzędu Miejskiego w Boguchwale, przy  ul. Suszyckich 33. Zgodnie z przyjętą w Urzędzie Miejskim w Boguchwale  procedurą postępowania z dokumentami wpływającymi z zewnątrz, są one przekazywane urzędnikowi do załatwienia po upływie 48 godzin. Zatem dopiero po tym czasie urzędnik może przystąpić do zweryfikowania poprawności dokonania zgłoszenia i wprowadzania danych kandydatów do elektronicznego systemu WOW;

2. zgłoszenia można także wysyłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Boguchwale

ul. Suszyckich 33

36-040 Boguchwała

 

3. zgłoszenie kandydatów na członków komisji wyborczych może zostać przesłane również w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres :  wybory@boguchwala.pl , najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r.,  w godzinach pracy UM w Boguchwale. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy bezwzględnie przesłać do urzędu tradycyjną pocztą lub dostarczyć w sposób opisany w punkcie 1. niniejszej informacji.

Uwaga!    Do zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, niezależnie od sposobu jego dokonania, należy dołączyć upoważnienie pełnomocnika komitetu wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę dokonującą tego zgłoszenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 17/ 87 55 213

 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 1035302

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała