Wybory Prezydenta RP 2020 

polska  angielska
data publikacji: 17-03-2020 | 13:02data ostatniej modyfikacji: 17-03-2020 | 13:30Wytworzył: M.PłonkaWprowadził: M. Płonka
Dokumenty niezbędne w celu dopisania do rejestru wyborców17 marca 2020

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkale na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wyborcze. Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.

Wymagane dokumenty celem dopisania się do rejestru wyborców:

1. Wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

 

formularz wniosku o dopisanie do rejestru wyborców

 

2.Wypełniona pisemna deklaracja do wniosku.

 

deklaracja do wniosku o dopisanie do rejestru wyborców

 

3. Wypełnione oświadczenie sąsiedzkie (właściciel nieruchomości, sołtys) o zamieszkaniu stalym osoby zainteresowanej wpisem do rejestru wyborców.

 

formularz oświadczenia do wniosku o dopisanie do rejestru wyborców

 

4. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożasmość.

Dokumenty należy złożyć osobiście  w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, pok. 1 na parterze w godzinach pracy Urzędu lub wyslać elektronicznie za pomocą platformy ePUAP .

Burmistrz Boguchwały wydaje decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców w terminie 5 dni od daty złożenia wniosku bądź przesłania wniosku drogą elektroniczną. Na decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców przysługuje odwołanie do właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania Sądu Rejonowego za pośrednictwem Burmistrza Boguchwały w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji. 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 968277

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała