BIP

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 

polska  angielska a
WYBORY 
data publikacji: 24-04-2014 | 08:24
data ostatniej modyfikacji: 24-04-2014 | 09:13
wytworzył: m.byjos
Formularze wniosków o dopisanie do spisu wyborców i wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
24 kwietnia 2014

 

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w dniu wyborów na własny wniosek wniesiony osobiście na piśmie najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów może być dopisany w obwodzie właściwym dla miejsca jego przebywania. Wniosek należy złożyć do 20 maja 2014r

Wniosek_o_dopisanie_do_spisu_wyborcow_-_czasowo_przebywajacego.pdf

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje (po wypełnieniu wniosku), zaświadczenie o prawie do głosowania. Na jego podstawie może zagłosować w dowolnym obwodzie głosowania na ternie kraju i za granicą. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście, albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika. Zaświadczenia o prawie do głosowania można pobierać do 23 maja 2014r.

Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia__o_prawie_do_glosowania.pdf

««« powrót
Liczba odwiedzin: 703485

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo