Oświadczenia majątkowe 

polska  angielska
data publikacji: 02-04-2007 | 13:17data ostatniej modyfikacji: 30-12-2021 | 14:51

Urząd Gminy/Urząd Miejski w Boguchwale 

Rada Miejska VIII kadencji 2018-2023

Rada Miejska VII kadencji  2014-2018

 

 

 

 


 

 

Na podstawie art. 24i ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm/ wyłącza się z publikacji informacje o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości wyszczególnionych w części A.

Liczba odwiedzin: 994124

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała