Konkursy rozstrzygnięte 

polska  angielska
data publikacji: 19-08-2016 | 13:06data ostatniej modyfikacji: 19-08-2016 | 13:06Wytworzył: Tomasz Sitek
Ogłoszenie o wynikach konkursu na dowóz uczniów do szkół publicznych i uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych 19 sierpnia 2016

Ogłoszenie o wyborze oferty - dotyczy zadania pn. "Dowóz uczniów do szkół publicznych i uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Boguchwała do szkół specjalnych i klas intergracyjnych w roku szkolnym 2016/2017".

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 11.08.2016 r. o godz. 9:10 w Urzędzie Miejskim w Boguchwale, ul. Doktora Tkaczowa 134, pok. nr 20. Na konkurs wpłynęły 2 oferty:

Oferta nr 1 - Przewóz Osób Paweł Kudła, 38-111 Żyznów 281  
Cena wykonania zadania: 2,14 zł brutto za km (słownie: dwa złote czternaście groszy)

Oferta nr 2 - Prywatna Komunikacja Samochodowa Przewóz Osób Dawid Szostek, 36-040 Boguchwała, Zarzecze 85
Cena wykonania zadania: 1,94 zł brutto za 1 km (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt cztery groszy)

Do wykonania zadania wybrano ofertę nr 2 złożoną przez: Prywatna Komunikacja Samochodowa Przewóz Osób Dawid Szostek, 36-040 Boguchwała, Zarzecze 85. Cena wykonania zadania: 1,94 zł brutto za 1 km (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt cztery grosze).

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi określone w "Warunkach uczestnictwa w konkursie ofert" oraz jest najkorzystniejsza cenowo. Podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą nastąpi w terminie do 31 sierpnia 2016 roku w Siedzibie Zamawiającego w godz. 08.00-15.00 w pok. nr 25. Wszystkim wykonawcą dziękujemy za udział w postępowaniu.

Liczba odwiedzin: 852283

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała