Konkursy rozstrzygnięte 

polska  angielska
data publikacji: 31-12-2015 | 13:35data ostatniej modyfikacji: 31-12-2015 | 13:35Wytworzył: Tomasz Sitek
Ogłoszenie o wsparciu zadania publicznego 31 grudnia 2015

W wyniku złożonej oferty w trybie bezkonkursowym w dniu 18 grudnia 2015 roku, Burmistrz Boguchwały Zarządzeniem nr 255/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r., powierzył Stowarzyszeniu Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała realizację zadania publicznego pn. organizacja i prowadzenie Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Racławówce, przeznaczając na realizację powyższego zadania dotację w wysokości 1 125,00 zł (jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych) w 2015 r. oraz 7 875,00 zł (siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych) w 2016 r.

Zarządzenie nr 255/2015

Liczba odwiedzin: 852811

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała