Konkursy rozstrzygnięte 

polska  angielska
data publikacji: 16-12-2015 | 09:48data ostatniej modyfikacji: 16-12-2015 | 09:48Wytworzył: Tomasz Sitek
Ogłoszenie o wynikach konkursu na organizację i prowadzenie Dziennego Domu "Senior-Wigor" 16 grudnia 2015

Burmistrz Boguchwały, Zarządzeniem nr 250/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku, powierzył realizację zadania publicznego pn. "Organizacja i prowadzenie Dziennego Domu Senior-Wigor w Racławówce" Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta w Rzeszowie przeznaczając na realizację zadania 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) w 2015 roku oraz w wysokości 96 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) w 2016 roku.

Zarządzenie nr 250/2015

Liczba odwiedzin: 819507

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała