Konkursy rozstrzygnięte 

polska  angielska
data publikacji: 28-09-2015 | 12:39data ostatniej modyfikacji: 28-09-2015 | 12:39Wytworzył: Tomasz Sitek
Ogłoszenie o wsparciu zadania publicznego 28 września 2015

W wyniku analizy analizy formalnej, merytorycznej i rachunkowej oferty realtzacji zadania publicznego złożonej z inicjatywy organizacji pozarządowej w dniu 04.09.2015 r., Ludowy Klub Sportowy Iskra Zgłobień otrzymuje dotację w formie wsparcia na realizację zadania pn. "Organizacja rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Boguchwała w piłce nożnej".

Na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości: 5 000 zł, słownie: pięć tysięcy złotych.

Zarządzenie Burmistrza Boguchwały nr 191/2015

Liczba odwiedzin: 819093

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała