Konkursy aktualne 

polska  angielska
data publikacji: 25-08-2016 | 14:35data ostatniej modyfikacji: 25-08-2016 | 14:35Wytworzył: Tomasz Sitek
Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez podmiot w trybie bezkonkursowym 25 sierpnia 2016

Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Smaki Jesieni", złożona przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Zespół Pieśni i Tańca Kompanija w Boguchwale na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).

Uwagi dotyczące oferty, zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) można zgłaszać na adres e-mail: w.kalandyk@um.boguchwala.pl do dnia 2 września 2016 roku.

oferta - Smaki Jesieni.pdf

Liczba odwiedzin: 819487

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała