BIP

REJESTRY I EWIDENCJE 

polska  angielska a
Wydział : 
Referat Spraw Obywatelskich - USC
Grupa tematyczna : 
Rejestry
strona
Rejestr Wyborców
 • Nagłłwek: Rejestr Wyborców
 • Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2011 nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2011r. Nr 158, poz. 941).

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2002r. Nr101 poz.926 z późn.zm.)

 • Inne informacje:

  Rejestr wyborców udostępnia się do wglądu na wniosek, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w rejestrze. Dane statystyczne o ilości wyborców uprawnionych do głosowania udostępniane są na wniosek. Zasady udostępniania określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U .z 2004r. Nr 42, poz. 388 z późn. zm.)

 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 756979

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo