BIP

REJESTRY I EWIDENCJE 

polska  angielska a
Wydział : 
Referat Spraw Obywatelskich - USC
Grupa tematyczna : 
Rejestry
strona
Ewidencja Dowodów Osobistych i Ewidencja Ludności
  • Nagłłwek:

    Ewidencja wydanych i unieważnionych dowodów osobistych;

    Ewidencja Ludności

  • Inne informacje:

    Dane mogą być udostępnione:1)organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;2)Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i strażom gminnym (miejskim);3)organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego;4)państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;5)Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w zakresie danych osób poszukiwanych.6)osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny;7)jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą;8)innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.

    Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia się na wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w formie pisemnej .Wniosek o którym mowa składa się na formularzu.

 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 756986

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo