BIP

REJESTRY I EWIDENCJE 

polska  angielska a
Wydział : 
Referat Spraw Obywatelskich - USC
Grupa tematyczna : 
Rejestry
strona
Rejestry , ewidencje i archiwa USC
 • Inne informacje:

  PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA

  Rejestry będące w posiadaniu USC w Boguchwale:

  - księgi urodzeń, małżeństw i zgonów,

  - akta zbiorowe do aktów urodzeń, małżeństw i zgonów.

  Z rejestrów tych wydawane są:

  - odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,

  - zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,

  - zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

   

   

  UDOSTĘPNIANIE DANYCH, WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ I ODPISÓW Z PRZECHOWYWANYCH ZBIORÓW

  Krąg uprawnionych do otrzymywania danych w formie odpisów i zaświadczeń na podstawie art. 83 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U z 2004r. Nr 161, poz.1688 z póź. zm.) został ograniczony do osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony oraz jej:

  -wstępnych (rodzice, dziadkowie),

  -zstępnych (dzieci, wnuki),

  -rodzeństwa,

  -małżonka

  -przedstawiciela ustawowego.

  Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o dokonanych w księgach wpisach lub ich braku mogą być również wydane na wniosek innych osób niż wymienione powyżej, które wykażą interes prawny.

 
««« powrót

Liczba odwiedzin: 756989

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo