BIP

Pomoc społeczna 

polska  angielska a
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VI KADENCJI 
data publikacji: 16-12-2009 | 13:06
data ostatniej modyfikacji: 05-02-2014 | 08:31
Uchwała Nr XLVII/560/2014 w sprawie upoważnienia Dyrektora MOPS
05 lutego 2014

Uchwała Nr XLVII/556/2014 w sprawie ustalenia nieodpłatnej pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez gminę za dożywianie w ramach programu wieloletniego
22 stycznia 2014

Uchwała Nr XLVII/560/2014 w sprawie upoważnienia Dyrektora MOPS
22 stycznia 2014

Uchwała Nr XLI/486/2013 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
21 sierpnia 2013

LII/563/2010 w sprawie ustalenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłków realizowanych w ramach programu wieloletneigo ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania''
12 maja 2010

Liczba odwiedzin: 783814

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo