BIP

Podatki i opłaty 

polska  angielska a
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VI KADENCJI 
data publikacji: 16-12-2009 | 13:04
data ostatniej modyfikacji: 16-12-2013 | 07:47
Uchwała Nr XLV/524/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta , przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
09 grudnia 2013

Uchwała Nr XLV/523/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
09 grudnia 2013

Uchwała Nr XXXVII/445/2013 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
07 czerwca 2013

Uchwała Nr XXXIV/397/2013 w sprawie zmiany uchwały dot.inkasa
03 czerwca 2013

uchwała Nr XVII/182/2011 w sprawie ustalenia wzorów formularzy do celów podatkowych
03 czerwca 2013

Uchwała NR XXIX/339/2012 w sprawie obniżęnia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała w 2013 roku
16 listopada 2012

Uchwała Nr XXI/232/2012 w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska
12 kwietnia 2012

Uchwała Nr XXI/231/2012 w sprawie zmiany uchwały dot. zarządzenia poboru podatku i ustalenia inkasentów
12 kwietnia 2012

Uchwała Nr XVI/162/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy
29 listopada 2011

Uchwała Nr XVI/161/2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skup żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy
29 listopada 2011

Uchwała Nr XVI/160/2011 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy
29 listopada 2011

Uchwała Nr XVI/159/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
29 listopada 2011

Uchwała Nr XI/106/2011 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego
03 czerwca 2013

Uchwała Nr VIII/77/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/326/08 w sprawie wysokości opłaty targowej
30 maja 2011

Uchwała Nr III/9/10 w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/654/10 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
05 stycznia 2011

Uchwała Nr LXIII/671/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji podatkowych
12 listopada 2010

Uchwała Nr LXI/658/10 w sprawie określenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
21 października 2010

Uchwała Nr LXI/654/10 w sprawie wysokosci stawek podatku od nieruchomości
21 października 2010

Uchwała Nr LVI/613/10 w sprawie zmiany uchwały dot. zarządzenia poboru podatku od nieruchomości podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
25 sierpnia 2010

Uchwała Nr L/545/10 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
10 lutego 2010

1 | 2  »»»  
Liczba odwiedzin: 783814

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo