BIP

Oświata 

polska  angielska a
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO VI KADENCJI 
data publikacji: 16-12-2009 | 13:00
data ostatniej modyfikacji: 07-10-2015 | 11:19
Uchwała NrLI/605/2014 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
28 maja 2014

uchwała Nr XLV/539/2013 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publuicznych niepublicznych przedszkoli
09 grudnia 2013

Uchwała Nr XLIV/516/2013 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych , niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego
07 listopada 2013

Uchwała Nr XLI/486/2013 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
03 września 2013

Uchwała Nr XXXVII/441/2013 w sprawie lokalnego programu wspierania edukavji uzdolnionych dzieci i młodzieży
07 czerwca 2013

Uchwała Nr XXII/236/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/84/2011
03 czerwca 2013

Uchwała Nr XXXIII/379/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/379/ 2013 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę
13 lutego 2013

Uchwała Nr XXVI/297/2012 w sprawie zmiany XLVIII/526/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku
02 października 2012

Uchwała Nr XXIII/256/2012 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
13 czerwca 2012

Uchwała Nr XIX/193/2012 w sprawie zmiany uchwały. dot. opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
18 stycznia 2012

Uchwała Nr XII/133/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/110/2011
15 września 2011

Uchwała Nr XII/133/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/110/2011
15 września 2011

Uchwała Nr XI/110/2011 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola
22 lipca 2011

uchwała Nr LVI/611/10 w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
07 lipca 2010

Uchwała Nr VIII/84/2011 w sprawie zasad obniżania godzin nauczycieli
03 czerwca 2013

Uchwała Nr LI/553/10 w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale oraz nadanie pierwszego statutu
11 marca 2010

Uchwała Nr XLVIII/526/09 w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji
02 października 2012

Uchwała Nr XXXIX/425/09 w sprawie ustanowienia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród Burmistrza
06 stycznia 2010

Uchwała Nr XLII/464/09 w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych
06 stycznia 2010

Uchwała Nr XLIII/463/09 w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów
06 stycznia 2010

Liczba odwiedzin: 783816

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo