rok 2011 

polska  angielska
data publikacji: 18-06-2012 | 13:34data ostatniej modyfikacji: 05-03-2013 | 11:46

Sprawozdania Gminy Boguchwała za I kwartał 2011 rok:

RB-27S_za_I_kwartal_2011.pdf (654.56 Kb)

RB-28S_za_I_kwartal_2011.pdf (1.12 Mb)

RB-NDS_za_I_kwartal_2011.pdf (186.21 Kb)

RB-N_za_I_kwartal_2011.pdf (291.49 Kb)

RB-Z_za_I_kwartal_2011.pdf (267.31 Kb)

Sprawozdania Gminy Boguchwała za II kwartał 2011 rok:

RB-27S_za_II_kwartal_2011.pdf (720.14 Kb)

RB-28S_za_II_kwartal_2011.pdf (1.25 Mb)

RB-NDS_za_II_kwartal_2011.pdf (186.49 Kb)

RB-NDS_za_II_kwartal_2011_korekta.pdf (186.59 Kb)

RB-N_za_II_kwartal_2011.pdf (290.93 Kb)

RB-Z_za_II_kwartal_2011.pdf (296.08 Kb)

Sprawozdania Gminy Boguchwała za III kwartał 2011 rok:

RB-27S_za_III_kwartal_2011.pdf (766.75 Kb)

RB-28S_za_III_kwartal_2011.pdf (1.29 Mb)

RB-NDS_za_III_kwartal_2011.pdf (186.56 Kb)

RB-N_za_III_kwartal_2011.pdf (291.87 Kb)

RB-Z_za_III_kwartal_2011.pdf (295.11 Kb)

Sprawozdania roczne Gminy Boguchwała za 2011 rok:

RB_27S_roczne_za_2011.pdf (786.50 Kb)

RB_28S_roczne_za_2011.pdf (1.32 Mb)

RB-28S_roczne_za_2011-korekta.pdf (1.32 Mb)

RB_NDS_roczne_za_2011.pdf (187.41 Kb)

RB_N_roczne_za_2011.pdf (292.03 Kb)

RB_Z_roczne_za_2011.pdf (294.65 Kb)

Bilans z wykonania budżetu Gminy Boguchwała za 2011 rok:

BILANS_Z_WYKONANIA_BUDZETU_GMINY_BOGUCHWALA_ZA_2011.pdf (164.19 Kb)

Sprawozdanie finansowe Gminy Boguchwała za 2011 rok:

BILANS_ZBIORCZY_GMINY_BOGUCHWALA_ZA_2011.pdf (200.37 Kb)

RACHUNEK_ZYSKOW_I_STRAT_ZBIORCZY_GMINY_BOGUCHWALA_ZA_2011.pdf (173.49 Kb)

ZESTAWIENIE_ZMIAN_W_FUNDUSZU_ZBIORCZE_GMINY_BOGUCHWALA_ZA_2011.pdf (159.31 Kb)

Bilans Skonsolidowany Gminy Boguchwała za 2011 rok:

BILANS_SKONSOLIDOWANY_GMINY_BOGUCHWALA_2011.pdf (178.43 Kb)

 

Liczba odwiedzin: 1031959

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała