Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 20-11-2020 | 11:14
Uchwała Nr XII.183.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej24 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XII.183.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Uchwała Nr XII.182.2019 w sprawie przystąpienia do Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej '' edycja 2019 - 202024 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XII.182.2019 w sprawie przystąpienia do Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej '' edycja 2019 - 2020
Uchwała Nr XI.181.2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A04 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XI.181.2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A
Uchwała Nr XI.180.2019 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Zgłobniu04 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XI.180.2019 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Zgłobniu
Uchwała Nr XI.179.2019 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Boguchwale04 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XI.179.2019 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Boguchwale
Uchwała Nr XI.178.2019 w sprawie nieruchomości ozn. jako działka nr 1372 położonej w Zgłobniu04 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XI.178.2019 w sprawie nieruchomości ozn. jako działka nr 1372 położonej w Zgłobniu
Uchwała Nr XI.177.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości ozn. jako działka nr 148/25 położonej w Boguchwale04 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XI.177.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości ozn. jako działka nr 148/25 położonej w Boguchwale
Uchwała Nr XI.176.2019 w sprawie nabycia na rzecz gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Niechobrzu04 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XI.176.2019 w sprawie nabycia na rzecz gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Niechobrzu
Uchwała Nr XI.175.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Niechobrzu04 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XI.175.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Niechobrzu
Uchwała NR.XI.174.2019 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych04 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała NR.XI.174.2019 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych
Uchwała Nr XI.173.2019 w sprawie zmiany uchwały dot. zasad wynagradzania nauczycieli04 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XI.173.2019 w sprawie zmiany uchwały dot. zasad wynagradzania nauczycieli
Uchwała Nr XI.172.2019 w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r 04 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XI.172.2019 w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r
Uchwała Nr XI.171.2019 w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy04 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XI.171.2019 w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy
Uchwała NrXI.170.2019 w sprawie określania szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży30 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała NrXI.170.2019 w sprawie określania szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży
Uchwała Nr XI.169.2019 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży04 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XI.169.2019 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
Uchwała Nr XI.168.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej04 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XI.168.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Uchwała NrXI.167.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Boguchwała04 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała NrXI.167.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Boguchwała
Uchwała Nr XI.166.2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie04 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XI.166.2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Uchwała Nr XI.165.2019 w sprawie zmiany uchwały dot.udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu na realizację zadania publicznego04 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XI.165.2019 w sprawie zmiany uchwały dot.udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu na realizację zadania publicznego
Uchwała NR.XI.164.2019 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury -Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale, Lokalnego Ośrodka Kultury ,,Razem'' w Niechobrzu i Lokalnego Ośrodka Kultury ,,Wspólnota '' w Zgłobniu02 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała NR.XI.164.2019 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury -Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale, Lokalnego Ośrodka Kultury ,,Razem'' w Niechobrzu i Lokalnego Ośrodka Kultury ,,Wspólnota '' w Zgłobniu   [1]  «««  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  »»»  [17]
Liczba odwiedzin: 862624

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała