BIP

Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska a
PRAWO LOKALNE 
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54
data ostatniej modyfikacji: 27-11-2019 | 08:19
Uchwała Nr IV.61.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi
29 stycznia 2019

Uchwała Nr IV.60.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości oz. jako działka nr 1919/6 położonej w Niechobrzu
29 stycznia 2019

Uchwała Nr IV.59.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości ozn. jako działka Nr 1919/7 położonej w Niechobrzu
29 stycznia 2019

Uchwała Nr IV.58.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała -Wisłoczysko
29 stycznia 2019

Uchwała Nr IV.57.2019 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji o zniesienie urzędowych nazw obiektów fizjograficznych
29 stycznia 2019

Uchwała Nr IV.56.2019 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie wyłączenia częsci sołectwa Racławówka - Racławówka Doły z gminy Boguchwała i włączenia tej części sołectwa do miasta Rzeszowa
29 stycznia 2019

Uchwała Nr IV.55.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
29 stycznia 2019

Uchwała Nr IV.54.2019 w sprawie ustalenia nieodpłatnej pomocy oraz zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego
29 stycznia 2019

Uchwała Nr IV.53.2019 w sprawie uchwalenia programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu '' na lata 2019 - 2023
29 stycznia 2019

Uchwała Nr IV.52.2019 w sprawie przystąpienia Gminy Boguchwała do realizacji projektu
29 stycznia 2019

Uchwała Nr IV.51.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego
29 stycznia 2019

Uchwała Nr IV.50.2019 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego
29 stycznia 2019

Uchwała Nr IV.49.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
29 stycznia 2019

Uchwała NrIV.48.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
29 stycznia 2019

Uchwała Nr III.47.2018 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
03 stycznia 2019

Uchwała Nr III.46.2018 w sprawie określenia zasad udzielenia bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Boguchwała.
04 stycznia 2019

Uchwała Nr III.45.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Boguchwale.
03 stycznia 2019

Uchwała Nr III.44.2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki w formie bezprzetargowej
03 stycznia 2019

Uchwała Nr III.43.2018 o zamiarze przekształcenia Przedszkola Publicznego w Boguchwale poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Lutoryżu
03 stycznia 2019

Uchwała Nr III.42.2018 w sprawie powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale
03 stycznia 2019

[1]  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »»»  [11]
Liczba odwiedzin: 781150

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo