Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 01-07-2020 | 11:22
Uchwała Nr X.145.2019 w sprawie udzielenia Miastu Jasło pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Przebudowa części budynku byłego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia przy ul. Metzgera w Jaśle"26 sierpnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr X.144.2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie poreczenia przez Gminę Boguchwała kredytu bankowego długoterminowegona sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie cudynku mieszkalnego wielorodzinnego.... 26 sierpnia 2019
realizowanej przez TBS więcej »»»
Uchwała Nr X.143.2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego przez Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"26 sierpnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr X.142.2019 w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia.26 sierpnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX.141.2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na II półrocze 2019 roku.05 lipca 2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX.140.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka Gmina Boguchwała - etap II.05 lipca 2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX.139.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 532/53 położonej w Boguchwale.05 lipca 2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX.138.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Racławówce05 lipca 2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX.137.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gmina Boguchwała a Gminą Iwierzyce w zakresie zadań dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę05 lipca 2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX.136.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguchwała oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września2019 roku05 lipca 2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX.135.2019 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników05 lipca 2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX.134.2019 w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2020 rok15 lipca 2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX.133.2019 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Boguchwała w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.05 lipca 2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX.132 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso05 lipca 2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX.131.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała05 lipca 2019
więcej »»»
Uchwała Nr IX.130.2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Boguchwała na 2019 roku05 lipca 2019
więcej »»»
Uchwała Nr VIII.129.2019 roku w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy Boguchwała12 czerwca 2019
więcej »»»
Uchwała Nr VIII.128.2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego12 czerwca 2019
więcej »»»
Uchwała Nr VIII.127.2019 w sprawie powierzenia przez gminę Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o w Boguchwale usług w ogólnym interesie gospodarczym 12 czerwca 2019
więcej »»»
Uchwała VIII.126.2019 w sprawie zaliczenia drogi w Boguchwale do kategorii dróg gminnych12 czerwca 2019
więcej »»»   [1]  «««  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  »»»  [15]
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała