Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 10-09-2020 | 09:41
Uchwała Nr XI.162.2019 w sprawie ustalenia terminu wyborów Sołtysa i wyznaczenia Radnego do przeprowadzenia zebrania wyborczego w Sołectwie Lutoryż04 października 2019
więcej »»»
Uchwała NrXI.161.2019 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-202304 października 2019
więcej »»»
Uchwała Nr X.160.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza27 sierpnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr X.159.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale27 sierpnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr X.158.2019 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Boguchwała, a Miastem Brześć (Białoruś)27 sierpnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr X.157.2019 w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży30 sierpnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr X.156.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości połozonych w Zarzeczu ozn. jako działki 27/7, 27/827 sierpnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr X.155.2019 w sprawie w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości połozonej w Lutoryżu ozn. jako działka 812/1027 sierpnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr X.154.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Lutoryżu ozn. jako działki 772/1, 770/5, 812/527 sierpnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr X.153.2019 w sprawie w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Lutoryżu ozn. jako działki 290/14, 292/5,26 sierpnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr X.152.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Boguchwale ozn. jako działki 1270/1, 1272/1,26 sierpnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr X.151.2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych26 sierpnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr X.150.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat26 sierpnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr X.149.2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku lesnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso26 sierpnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr X.148.2019 w sprawie zmiany w wieloletnie prognozie finansowej26 sierpnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr X.147.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej30 sierpnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr X.146.2019 w sprawie udzielenia Gminie Wojaszówka pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w obrębie przejazdu kolejowego w Wojaszówce"26 sierpnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr X.145.2019 w sprawie udzielenia Miastu Jasło pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Przebudowa części budynku byłego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia przy ul. Metzgera w Jaśle"26 sierpnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr X.144.2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie poreczenia przez Gminę Boguchwała kredytu bankowego długoterminowegona sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie cudynku mieszkalnego wielorodzinnego.... 26 sierpnia 2019
realizowanej przez TBS więcej »»»
Uchwała Nr X.143.2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego przez Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"26 sierpnia 2019
więcej »»»   [1]  «««  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  »»»  [16]
Liczba odwiedzin: 30

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała