Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 07-01-2021 | 15:01
Uchwała Nr XVI.238.2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego gospodarki komunalnej sp z o.o. w Boguchwale w drodze wniesienia niepieniężnego (aportu) w postaci środka trwałego07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.238.2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego gospodarki komunalnej sp z o.o. w Boguchwale w drodze wniesienia niepieniężnego (aportu) w postaci środka trwałego
Uchwała Nr XVI.237.2019 w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gospodarki komunalnej sp. z o.o. w Boguchwale na lata 2020 -202107 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.237.2019 w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gospodarki komunalnej sp. z o.o. w Boguchwale na lata 2020 -2021
Uchwała Nr XVI.236.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.236.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Uchwała Nr XVI.235.2019 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguchwała 07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.235.2019 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguchwała
Uchwała Nr XVI.234.2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiana, rodzajów i wysokości stypendiów oraz nagród za wybitne osiągnięcia sportowe07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.234.2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiana, rodzajów i wysokości stypendiów oraz nagród za wybitne osiągnięcia sportowe
Uchwała Nr XVI.233.2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.233.2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury
Uchwała Nr XVI.232.2019 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.232.2019 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku
Uchwała Nr XVI.231.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała08 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.231.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała
Uchwała Nr XVI.230.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.230.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Uchwała Nr XVI.229.2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej pn. "Zakładowy Klub sportowy IZOLATOR Boguchwała" z siedzibą w Boguchwale07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.229.2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej pn. "Zakładowy Klub sportowy IZOLATOR Boguchwała" z siedzibą w Boguchwale
Uchwała Nr XVI.228.2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.228.2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.
Uchwała Nr XVI.227.2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.227.2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.
Uchwała Nr XVI.226.2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale Nr III.36.2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla TBS w Boguchwale Sp. z o.o.07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.226.2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale Nr III.36.2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla TBS w Boguchwale Sp. z o.o.
Uchwała Nr XVI.225.2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale Nr XLVIII.603.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla TBS w Boguchwale Sp. z o.o.07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.225.2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale Nr XLVIII.603.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla TBS w Boguchwale Sp. z o.o.
Uchwała Nr XV.224.2019 w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa.19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.224.2019 w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa.
Uchwała Nr XV.223.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Boguchwały19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.223.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Boguchwały
Uchwała Nr XV.222.2019 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Boguchwała a Gminą Rozwadów (Ukraina).19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.222.2019 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Boguchwała a Gminą Rozwadów (Ukraina).
Uchwała Nr XV.221.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.221.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Uchwała Nr XV.220.2019 w sprawie przjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boguchwała na lata 2020 - 202219 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.220.2019 w sprawie przjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boguchwała na lata 2020 - 2022
Uchwała Nr XV.219.2019 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała Koreja III19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.219.2019 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała Koreja III   [1]  «««  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »»»  [18]
Liczba odwiedzin: 872765

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała