Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 10-09-2020 | 09:41
Uchwała Nr XV.202.2019 w sprawie uchwalenia Gminnegro Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych w Gminie Boguchwała na rok 202019 grudnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIV.201.2019 w sprawie przekazania według właściwości, skargi na działalność Spółki Komunalnej GOKOM w Boguchwale26 listopada 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIV.200.2019 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2019-2023"26 listopada 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIV.199.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego LO w Boguchwale w czteroletnie LO26 listopada 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIV.198.2019 w sprawie zamiaru likwidacji SP im. Ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu26 listopada 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIV.197.2019 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokość i opłaty za gospodarowanie odpadami26 listopada 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIV.196.2019 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadami26 listopada 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIV.195.2019 w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 26 listopada 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIV.194.2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguchwała26 listopada 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIV.193.2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała26 listopada 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIV.192.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała26 listopada 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIV.191.2019 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej26 listopada 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIV.190.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 26 listopada 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII.189.2019 w sprawie zaciagnięcia zobowiązania ponad budżet18 listopada 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XIII.188.2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet18 listopada 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XII.187.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji24 października 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XII.186.2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych24 października 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XII.185.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej24 października 2019
więcej »»»
Uchwała nr XII.184.2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2019 roku10 stycznia 2020
więcej »»»
Uchwała Nr XII.183.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej24 października 2019
więcej »»»   [1]  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »»»  [16]
Liczba odwiedzin: 853204

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała