BIP

Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska a
PRAWO LOKALNE 
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54
data ostatniej modyfikacji: 16-12-2019 | 10:29
Uchwała Nr VIII.125.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości oz. jako działka nr 1704/2
12 czerwca 2019

Uchwała Nr VIII.124.2019 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Woli Zgłobieńskiej
12 czerwca 2019

Uchwała Nr VIII.123.2019 w sprawie nabycia na rzecz gminy działki nr 91/3 w Lutoryżu
12 czerwca 2019

Uchwała Nr VIII.122.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2237/63
12 czerwca 2019

Uchwała Nr VIII.121.2019 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości ozn. jako działka 2237/66
12 czerwca 2019

Uchwała Nr VIII.120.2019 w sprawie przekształcenia Przedszkola publicznego w Boguchwale poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Lutoryżu
12 czerwca 2019

Uchwała Nr VIII.119.2019 w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego w Boguchwale poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Mogielnicy
12 czerwca 2019

Uchwała Nr VIII.118.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
12 czerwca 2019

Uchwała Nr VIII.117.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Boguchwała
12 czerwca 2019

Uchwała Nr VIII.116.2019 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Boguchwały
12 czerwca 2019

Uchwała Nr VIII.115.2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania fninansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
12 czerwca 2019

Uchwała Nr VIII.114.2019 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza
12 czerwca 2019

Uchwała Nr VII.113.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi
06 maja 2019

Uchwała Nr VII.112.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale na lata 2019-2020.
06 maja 2019

Uchwała Nr VII.111.2019 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z basenu odkrytego w Boguchwale
06 maja 2019

Uchwała Nr VII.110.2019 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" w Boguchwale.
06 maja 2019

Uchwała Nr VII.109.2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/60/03 Rady Gminy Boguchwała z dnia 10 kwietnia 2003 roku
06 maja 2019

Uchwała Nr VII.108.2019 w sprawie zmiany Uchwały w sprawiedostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Bguchwała do nowego ustroju szkolnego.
06 maja 2019

Uchwała Nr VII.107.2019 w sprawie emisji obligacji komunalnych
06 maja 2019

Uchwała Nr VII.106.2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2019 roku
06 maja 2019

[1]  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »»»  [11]
Liczba odwiedzin: 783817

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo