Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 10-09-2020 | 09:41
Uchwała Nr XV.222.2019 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Boguchwała a Gminą Rozwadów (Ukraina).19 grudnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XV.221.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego19 grudnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XV.220.2019 w sprawie przjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boguchwała na lata 2020 - 202219 grudnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XV.219.2019 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała Koreja III19 grudnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XV.218.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Boguchwała - etap I19 grudnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XV.217.2019 w sprawie zmiany Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Boguchwała19 grudnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XV.216.2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała - Wisłoczysko19 grudnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XV.215.2019 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka gmina Boguchwała - etap II.19 grudnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XV.214.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Kielanówka19 grudnia 2019
więcej »»»
Uchwała nr XV.213.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała19 grudnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XV.212.2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2020 rok19 grudnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XV.211.2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2019 roku19 grudnia 2019
więcej »»»
Uchwała nr XV.210.2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguchwała23 grudnia 2019
więcej »»»
Uchwała nr XV.209.2019 Uchwała Budżetowa Gminy Boguchwała na 2020 rok23 grudnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XV.208.2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Boguchwała na rok szkolny 2019/202019 grudnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XV.207.2019 zmianiająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso16 grudnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XV.206.2019 zmianiająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso16 grudnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XV.205.2019 w sprawie ustalenia wzoru deklaraci o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi16 grudnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XV.204.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty16 grudnia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr XV.203.2019 w sprawie powierzenia Gminie Miastu Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Boguchwała19 grudnia 2019
więcej »»»   [1]  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »»»  [16]
Liczba odwiedzin: 853204

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała