Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 10-09-2020 | 09:41
Uchwała nr XX.262.2020 w sprawie przystąpienia Gminy Boguchwała do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działanie06 maja 2020
więcej »»»
Uchwała nr XX.261.2020 zabezpieczenia przez Gminę Boguchwała wkładu własnego do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działanie 8.306 maja 2020
więcej »»»
Uchwała nr XX.260.2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2020 roku.06 maja 2020
więcej »»»
Uchwała Nr XIX.259.2020 w sprawie darowizny na rzecz Powiatu Rzeszowskiego działki nr 995/2 położonej w Racławówce20 marca 2020
więcej »»»
Uchwała Nr XIX.258.2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości ozn. jako działka nr 1010 położonej w Woli Zgłobieńskiej20 marca 2020
więcej »»»
Uchwała Nr XIX.257.2020 w sprawie zmiany uchwały dot. przyznawania stypendiów20 marca 2020
więcej »»»
Uchwała Nr XIX.256.2020 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu20 marca 2020
więcej »»»
Uchwała Nr XIX.255.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała20 marca 2020
więcej »»»
Uchwała Nr XIX.254.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok20 marca 2020
więcej »»»
Uchwała Nr XIX.253.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego20 marca 2020
więcej »»»
Uchwała Nr XIX.252.2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2020 roku20 marca 2020
więcej »»»
Uchwała Nr XIX.251.2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z NFOŚ i GW20 marca 2020
więcej »»»
Uchwała nr XVIII.250.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia petycji w formie uchwały skierowanej do Konfederencji Episkopatu Polski02 marca 2020
więcej »»»
Uchwała nr XVIII.249.2020 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej02 marca 2020
więcej »»»
Uchwała nr XVIII.248.2020 w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2020 roku02 marca 2020
więcej »»»
Uchwała nr XVIII.247.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała02 marca 2020
więcej »»»
Uchwała nr XVIII.246.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 202002 marca 2020
więcej »»»
Uchwała nr XVIII.245.2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1245/1 położonej w Boguchwale.02 marca 2020
więcej »»»
Uchwała Nr XVII.244.2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowychi transportu nieczystości ciekłych21 stycznia 2020
więcej »»»
Uchwała nr XVII.243.2020 w sprawie wyrażenia opinii dot. proponowanego wyłączenia części obszaru sołectwa Racławówka - "Racławówka Doły" z gminy Boguchwała i właczeniu go do gminy Miasto Rzeszów.21 stycznia 2020
więcej »»»   [1]  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »»»  [16]
Liczba odwiedzin: 853204

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała