BIP

Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska a
PRAWO LOKALNE 
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54
data ostatniej modyfikacji: 14-10-2019 | 13:47
Uchwała Nr IX.141.2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na II półrocze 2019 roku.
05 lipca 2019

Uchwała Nr IX.140.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka Gmina Boguchwała - etap II.
05 lipca 2019

Uchwała Nr IX.139.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 532/53 położonej w Boguchwale.
05 lipca 2019

Uchwała Nr IX.138.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Racławówce
05 lipca 2019

Uchwała Nr IX.137.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gmina Boguchwała a Gminą Iwierzyce w zakresie zadań dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę
05 lipca 2019

Uchwała Nr IX.136.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguchwała oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września2019 roku
05 lipca 2019

Uchwała Nr IX.135.2019 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
05 lipca 2019

Uchwała Nr IX.134.2019 w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2020 rok
15 lipca 2019

Uchwała Nr IX.133.2019 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Boguchwała w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
05 lipca 2019

Uchwała Nr IX.132 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
05 lipca 2019

Uchwała Nr IX.131.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała
05 lipca 2019

Uchwała Nr IX.130.2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Boguchwała na 2019 roku
05 lipca 2019

Uchwała Nr VIII.129.2019 roku w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy Boguchwała
12 czerwca 2019

Uchwała Nr VIII.128.2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
12 czerwca 2019

Uchwała Nr VIII.127.2019 w sprawie powierzenia przez gminę Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o w Boguchwale usług w ogólnym interesie gospodarczym
12 czerwca 2019

Uchwała VIII.126.2019 w sprawie zaliczenia drogi w Boguchwale do kategorii dróg gminnych
12 czerwca 2019

Uchwała Nr VIII.125.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości oz. jako działka nr 1704/2
12 czerwca 2019

Uchwała Nr VIII.124.2019 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Woli Zgłobieńskiej
12 czerwca 2019

Uchwała Nr VIII.123.2019 w sprawie nabycia na rzecz gminy działki nr 91/3 w Lutoryżu
12 czerwca 2019

Uchwała Nr VIII.122.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2237/63
12 czerwca 2019

[1]  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »»»  [10]
Liczba odwiedzin: 765433

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo