BIP

Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska a
PRAWO LOKALNE 
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54
data ostatniej modyfikacji: 16-12-2019 | 10:29
Uchwała Nr XI.165.2019 w sprawie zmiany uchwały dot.udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu na realizację zadania publicznego
04 października 2019

Uchwała NR.XI.164.2019 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury -Miejskiego Centrum Kultury w Boguchwale, Lokalnego Ośrodka Kultury ,,Razem'' w Niechobrzu i Lokalnego Ośrodka Kultury ,,Wspólnota '' w Zgłobniu
02 października 2019

Uchwała Nr XI.163.2019 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
04 października 2019

Uchwała Nr XI.162.2019 w sprawie ustalenia terminu wyborów Sołtysa i wyznaczenia Radnego do przeprowadzenia zebrania wyborczego w Sołectwie Lutoryż
04 października 2019

Uchwała NrXI.161.2019 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023
04 października 2019

Uchwała Nr X.160.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
27 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.159.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale
27 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.158.2019 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Boguchwała, a Miastem Brześć (Białoruś)
27 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.157.2019 w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
30 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.156.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości połozonych w Zarzeczu ozn. jako działki 27/7, 27/8
27 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.155.2019 w sprawie w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości połozonej w Lutoryżu ozn. jako działka 812/10
27 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.154.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Lutoryżu ozn. jako działki 772/1, 770/5, 812/5
27 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.153.2019 w sprawie w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Lutoryżu ozn. jako działki 290/14, 292/5,
26 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.152.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Boguchwale ozn. jako działki 1270/1, 1272/1,
26 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.151.2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
26 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.150.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat
26 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.149.2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku lesnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
26 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.148.2019 w sprawie zmiany w wieloletnie prognozie finansowej
26 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.147.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
30 sierpnia 2019

Uchwała Nr X.146.2019 w sprawie udzielenia Gminie Wojaszówka pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w obrębie przejazdu kolejowego w Wojaszówce"
26 sierpnia 2019

[1]  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  »»»  [11]
Liczba odwiedzin: 783817

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo