Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 19-09-2022 | 13:51
Uchwała Nr II.26.2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystapienia do Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska"11 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.26.2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystapienia do Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska"
Uchwała Nr II.25.2018 w sprawie wyboru delegatów na Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 11 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.25.2018 w sprawie wyboru delegatów na Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
Uchwała Nr II.24.2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Gminy Boguchwała do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Trygon - rozwój i innowacja"11 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.24.2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Gminy Boguchwała do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Trygon - rozwój i innowacja"
Uchwała Nr II.23.2018 w sprawie nadania nazw ulic w Boguchwale.11 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.23.2018 w sprawie nadania nazw ulic w Boguchwale.
Uchwała Nr II.22.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Lutoryżu11 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.22.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Lutoryżu
Uchwała Nr II.21.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Racławówce.11 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.21.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Racławówce.
Uchwała Nr II.20.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-202011 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.20.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020
Uchwała Nr II.19.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Boguchwała na rok 201911 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.19.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Boguchwała na rok 2019
Uchwała Nr II.18.2018 o zamiarze przekształcenia Przedszkola Publicznego w Boguchwale poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Mogielnicy 11 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.18.2018 o zamiarze przekształcenia Przedszkola Publicznego w Boguchwale poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Mogielnicy
Uchwała Nr II.17.2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych11 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.17.2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
Uchwała Nr II.16.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia przez Gminę Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale usług w ogólnym interesie gospodarczym11 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.16.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia przez Gminę Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale usług w ogólnym interesie gospodarczym
Uchwała Nr II.15.2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała w 2019 roku11 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.15.2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała w 2019 roku
Uchwała Nr II.14.2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.19 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.14.2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
Uchwała Nr II.13.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok.18 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.13.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok.
Uchwała Nr I.12.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok.22 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr I.12.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok.
Uchwała Nr I.11.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Boguchwały22 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr I.11.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Boguchwały
Uchwała Nr I.10.2018 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Boguchwała do Zgromadzenia Związku Gmin ,,Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"22 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr I.10.2018 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Boguchwała do Zgromadzenia Związku Gmin ,,Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
Uchwała Nr I.9.2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Mienia Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska22 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr I.9.2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Mienia Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Uchwała Nr I.8.2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Edukacji i Rozwoju Społecznego22 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr I.8.2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Edukacji i Rozwoju Społecznego
Uchwała Nr I.7.2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego22 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr I.7.2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  
  • [1]
  • [29]
  • Liczba odwiedzin: 994544

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała