Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 04-05-2022 | 14:15
Uchwała NrIV.48.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej29 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała NrIV.48.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Uchwała Nr III.47.2018 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności03 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.47.2018 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
Uchwała Nr III.46.2018 w sprawie określenia zasad udzielenia bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Boguchwała.04 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.46.2018 w sprawie określenia zasad udzielenia bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Boguchwała.
Uchwała Nr III.45.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Boguchwale.03 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.45.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Boguchwale.
Uchwała Nr III.44.2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki w formie bezprzetargowej03 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.44.2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki w formie bezprzetargowej
Uchwała Nr III.43.2018 o zamiarze przekształcenia Przedszkola Publicznego w Boguchwale poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Lutoryżu03 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.43.2018 o zamiarze przekształcenia Przedszkola Publicznego w Boguchwale poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Lutoryżu
Uchwała Nr III.42.2018 w sprawie powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale03 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.42.2018 w sprawie powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale
Uchwała Nr III.41.2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.09 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.41.2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
Uchwała Nr III.40.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok.09 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.40.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok.
Uchwała Nr III.39.2018 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku.03 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.39.2018 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku.
Uchwała Nr III.38.2018 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej pn. "Zakładowy Klub Sportowy IZOLATOR Boguchwała" z siedzibą w Boguchwale.03 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.38.2018 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej pn. "Zakładowy Klub Sportowy IZOLATOR Boguchwała" z siedzibą w Boguchwale.
Uchwała Nr III.37.2018 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale Nr XLVIII.603.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.03 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.37.2018 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale Nr XLVIII.603.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.
Uchwała Nr III.36.2018 w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.03 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.36.2018 w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.
Uchwała Nr III.35.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała17 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.35.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała
Uchwała Nr III.34.2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok10 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.34.2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
Uchwała Nr III.33.2018 w sprawie ustalenia wzrou deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi03 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.33.2018 w sprawie ustalenia wzrou deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr III.32.2018 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych31 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.32.2018 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
Uchwała Nr III.31.2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty31 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.31.2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Uchwała Nr III.30.2018 w sprawie zmiany dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.03 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.30.2018 w sprawie zmiany dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.
Uchwała Nr II.29.2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie12 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.29.2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  
  • [1]
  • [27]
  • Liczba odwiedzin: 968277

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała