Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 05-01-2022 | 14:29
Uchwała Nr III.35.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała17 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.35.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała
Uchwała Nr III.34.2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok10 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.34.2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
Uchwała Nr III.33.2018 w sprawie ustalenia wzrou deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi03 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.33.2018 w sprawie ustalenia wzrou deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr III.32.2018 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych31 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.32.2018 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
Uchwała Nr III.31.2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty31 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.31.2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Uchwała Nr III.30.2018 w sprawie zmiany dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.03 stycznia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr III.30.2018 w sprawie zmiany dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.
Uchwała Nr II.29.2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie12 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.29.2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Uchwała Nr II.28.2018 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej miesięcznego limitu kilometrów na korzystanie z własnego samochodu11 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.28.2018 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej miesięcznego limitu kilometrów na korzystanie z własnego samochodu
Uchwała Nr II.27.2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych11 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.27.2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych
Uchwała Nr II.26.2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystapienia do Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska"11 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.26.2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystapienia do Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska"
Uchwała Nr II.25.2018 w sprawie wyboru delegatów na Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 11 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.25.2018 w sprawie wyboru delegatów na Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
Uchwała Nr II.24.2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Gminy Boguchwała do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Trygon - rozwój i innowacja"11 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.24.2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Gminy Boguchwała do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Trygon - rozwój i innowacja"
Uchwała Nr II.23.2018 w sprawie nadania nazw ulic w Boguchwale.11 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.23.2018 w sprawie nadania nazw ulic w Boguchwale.
Uchwała Nr II.22.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Lutoryżu11 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.22.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Lutoryżu
Uchwała Nr II.21.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Racławówce.11 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.21.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Racławówce.
Uchwała Nr II.20.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-202011 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.20.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020
Uchwała Nr II.19.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Boguchwała na rok 201911 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.19.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Boguchwała na rok 2019
Uchwała Nr II.18.2018 o zamiarze przekształcenia Przedszkola Publicznego w Boguchwale poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Mogielnicy 11 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.18.2018 o zamiarze przekształcenia Przedszkola Publicznego w Boguchwale poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Mogielnicy
Uchwała Nr II.17.2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych11 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.17.2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
Uchwała Nr II.16.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia przez Gminę Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale usług w ogólnym interesie gospodarczym11 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.16.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia przez Gminę Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale usług w ogólnym interesie gospodarczym   [1]  «««  16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24  »»»  [25]
Liczba odwiedzin: 941086

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała