Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 04-05-2022 | 14:15
Uchwała Nr VII.108.2019 w sprawie zmiany Uchwały w sprawiedostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Bguchwała do nowego ustroju szkolnego.06 maja 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VII.108.2019 w sprawie zmiany Uchwały w sprawiedostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Bguchwała do nowego ustroju szkolnego.
Uchwała Nr VII.107.2019 w sprawie emisji obligacji komunalnych06 maja 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VII.107.2019 w sprawie emisji obligacji komunalnych
Uchwała Nr VII.106.2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2019 roku06 maja 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VII.106.2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2019 roku
Uchwała Nr VII.105.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała06 maja 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VII.105.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała
Uchwała Nr VII.104.2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy boguchwała na 2019 rok06 maja 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VII.104.2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy boguchwała na 2019 rok
Uchwała Nr VII.103.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowksiemu na realizację zadania publicznego.06 maja 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VII.103.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowksiemu na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr VI.102.2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Boguchwała do kategorii dróg gminnych27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.102.2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Boguchwała do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr VI.101.2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr V.65.2019 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z dworca autobusowego w Boguchwale27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.101.2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr V.65.2019 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z dworca autobusowego w Boguchwale
Uchwała Nr VI.100.2019 w sprawie darowizny na rzecz Powiatu Rzeszowskiego działek nr 560/4 i 989/5 w Niechobrzu27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.100.2019 w sprawie darowizny na rzecz Powiatu Rzeszowskiego działek nr 560/4 i 989/5 w Niechobrzu
Uchwała Nr VI.99.2019 w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Rzeszów27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.99.2019 w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasto Rzeszów
Uchwała Nr VI.98.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczone jako działka nr 2711/9 położonej w Niehobrzu27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.98.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczone jako działka nr 2711/9 położonej w Niehobrzu
Uchwała Nr VI.97.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała działki nr 373/1 w Zgłobniu27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.97.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała działki nr 373/1 w Zgłobniu
Uchwała Nr VI.96.2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gimny Boguchwała w 2019 roku27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.96.2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gimny Boguchwała w 2019 roku
Uchwała Nr VI.95.2019 w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.95.2019 w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach
Uchwała Nr VI.94.2019 w sprawie okreslenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat12 kwietnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.94.2019 w sprawie okreslenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
Uchwała Nr VI.93.2019 w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowaia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadoznych przez gminę Boguchwała do nowego ustroju szkolnego.27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.93.2019 w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowaia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadoznych przez gminę Boguchwała do nowego ustroju szkolnego.
Uchwała Nr VI.92.2019 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków podawania napojów alkoholowych27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.92.2019 w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków podawania napojów alkoholowych
Uchwała Nr VI.91.2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Boguchwała do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.91.2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Boguchwała do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu
Uchwała Nr VI.90.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.90.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała
Uchwała Nr VI.89.2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2019 rok27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.89.2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2019 rok  
  • [1]
  • [27]
  • Liczba odwiedzin: 967798

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała