Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 31-08-2021 | 13:27
Uchwała Nr II.23.2018 w sprawie nadania nazw ulic w Boguchwale.11 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.23.2018 w sprawie nadania nazw ulic w Boguchwale.
Uchwała Nr II.22.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Lutoryżu11 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.22.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Lutoryżu
Uchwała Nr II.21.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Racławówce.11 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.21.2018 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Racławówce.
Uchwała Nr II.20.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-202011 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.20.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2020
Uchwała Nr II.19.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Boguchwała na rok 201911 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.19.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Boguchwała na rok 2019
Uchwała Nr II.18.2018 o zamiarze przekształcenia Przedszkola Publicznego w Boguchwale poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Mogielnicy 11 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.18.2018 o zamiarze przekształcenia Przedszkola Publicznego w Boguchwale poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Mogielnicy
Uchwała Nr II.17.2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych11 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.17.2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
Uchwała Nr II.16.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia przez Gminę Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale usług w ogólnym interesie gospodarczym11 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.16.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia przez Gminę Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale usług w ogólnym interesie gospodarczym
Uchwała Nr II.15.2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała w 2019 roku11 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.15.2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała w 2019 roku
Uchwała Nr II.14.2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.19 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.14.2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
Uchwała Nr II.13.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok.18 grudnia 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr II.13.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok.
Uchwała Nr I.12.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok.22 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr I.12.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok.
Uchwała Nr I.11.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Boguchwały22 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr I.11.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Boguchwały
Uchwała Nr I.10.2018 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Boguchwała do Zgromadzenia Związku Gmin ,,Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"22 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr I.10.2018 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Boguchwała do Zgromadzenia Związku Gmin ,,Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
Uchwała Nr I.9.2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Mienia Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska22 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr I.9.2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Mienia Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Uchwała Nr I.8.2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Edukacji i Rozwoju Społecznego22 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr I.8.2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Edukacji i Rozwoju Społecznego
Uchwała Nr I.7.2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego22 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr I.7.2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Uchwała Nr I.6.2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Statutowo-Prawnej22 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr I.6.2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Statutowo-Prawnej
Uchwała Nr I.5.2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji22 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr I.5.2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Uchwała Nr I.4.2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej22 listopada 2018
więcej »»» na temat Uchwała Nr I.4.2018 w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej   [1]  «««  14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22  »»»  [23]
Liczba odwiedzin: 916493

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała