Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 05-01-2022 | 14:29
Uchwała Nr IX.135.2019 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników05 lipca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IX.135.2019 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
Uchwała Nr IX.134.2019 w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2020 rok15 lipca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IX.134.2019 w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Boguchwała na 2020 rok
Uchwała Nr IX.133.2019 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Boguchwała w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.05 lipca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IX.133.2019 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Boguchwała w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
Uchwała Nr IX.132 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso05 lipca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IX.132 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr IX.131.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała05 lipca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IX.131.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała
Uchwała Nr IX.130.2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Boguchwała na 2019 roku05 lipca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IX.130.2019 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Boguchwała na 2019 roku
Uchwała Nr VIII.129.2019 roku w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy Boguchwała12 czerwca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VIII.129.2019 roku w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy Boguchwała
Uchwała Nr VIII.128.2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego12 czerwca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VIII.128.2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Uchwała Nr VIII.127.2019 w sprawie powierzenia przez gminę Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o w Boguchwale usług w ogólnym interesie gospodarczym 12 czerwca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VIII.127.2019 w sprawie powierzenia przez gminę Boguchwała spółce Gospodarka Komunalna Sp. z o.o w Boguchwale usług w ogólnym interesie gospodarczym
Uchwała VIII.126.2019 w sprawie zaliczenia drogi w Boguchwale do kategorii dróg gminnych12 czerwca 2019
więcej »»» na temat Uchwała VIII.126.2019 w sprawie zaliczenia drogi w Boguchwale do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr VIII.125.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości oz. jako działka nr 1704/2 12 czerwca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VIII.125.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości oz. jako działka nr 1704/2
Uchwała Nr VIII.124.2019 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Woli Zgłobieńskiej12 czerwca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VIII.124.2019 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Woli Zgłobieńskiej
Uchwała Nr VIII.123.2019 w sprawie nabycia na rzecz gminy działki nr 91/3 w Lutoryżu12 czerwca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VIII.123.2019 w sprawie nabycia na rzecz gminy działki nr 91/3 w Lutoryżu
Uchwała Nr VIII.122.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2237/6312 czerwca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VIII.122.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2237/63
Uchwała Nr VIII.121.2019 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości ozn. jako działka 2237/6612 czerwca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VIII.121.2019 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości ozn. jako działka 2237/66
Uchwała Nr VIII.120.2019 w sprawie przekształcenia Przedszkola publicznego w Boguchwale poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Lutoryżu12 czerwca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VIII.120.2019 w sprawie przekształcenia Przedszkola publicznego w Boguchwale poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Lutoryżu
Uchwała Nr VIII.119.2019 w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego w Boguchwale poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Mogielnicy12 czerwca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VIII.119.2019 w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego w Boguchwale poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Mogielnicy
Uchwała Nr VIII.118.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej12 czerwca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VIII.118.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Uchwała Nr VIII.117.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Boguchwała12 czerwca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VIII.117.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Boguchwała
Uchwała Nr VIII.116.2019 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Boguchwały12 czerwca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VIII.116.2019 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Boguchwały   [1]  «««  15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23  »»»  [25]
Liczba odwiedzin: 941086

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała