Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 12-08-2022 | 11:46
Uchwała Nr XIV.199.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego LO w Boguchwale w czteroletnie LO26 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIV.199.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego LO w Boguchwale w czteroletnie LO
Uchwała Nr XIV.198.2019 w sprawie zamiaru likwidacji SP im. Ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu26 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIV.198.2019 w sprawie zamiaru likwidacji SP im. Ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu
Uchwała Nr XIV.197.2019 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokość i opłaty za gospodarowanie odpadami26 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIV.197.2019 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokość i opłaty za gospodarowanie odpadami
Uchwała Nr XIV.196.2019 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadami26 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIV.196.2019 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadami
Uchwała Nr XIV.195.2019 w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 26 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIV.195.2019 w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XIV.194.2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguchwała26 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIV.194.2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguchwała
Uchwała Nr XIV.193.2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała26 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIV.193.2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała
Uchwała Nr XIV.192.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała26 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIV.192.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała
Uchwała Nr XIV.191.2019 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej26 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIV.191.2019 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej
Uchwała Nr XIV.190.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 26 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIV.190.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr XIII.189.2019 w sprawie zaciagnięcia zobowiązania ponad budżet18 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIII.189.2019 w sprawie zaciagnięcia zobowiązania ponad budżet
Uchwała Nr XIII.188.2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet18 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIII.188.2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet
Uchwała Nr XII.187.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji24 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XII.187.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji
Uchwała Nr XII.186.2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych24 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XII.186.2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Uchwała Nr XII.185.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej24 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XII.185.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Uchwała nr XII.184.2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2019 roku10 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XII.184.2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2019 roku
Uchwała Nr XII.183.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej24 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XII.183.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Uchwała Nr XII.182.2019 w sprawie przystąpienia do Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej '' edycja 2019 - 202024 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XII.182.2019 w sprawie przystąpienia do Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej '' edycja 2019 - 2020
Uchwała Nr XI.181.2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A04 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XI.181.2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A
Uchwała Nr XI.180.2019 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Zgłobniu04 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XI.180.2019 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Zgłobniu  
  • [1]
  • [28]
  • Liczba odwiedzin: 985135

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała