Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 05-01-2022 | 14:29
Uchwała Nr X.155.2019 w sprawie w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości połozonej w Lutoryżu ozn. jako działka 812/1027 sierpnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.155.2019 w sprawie w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości połozonej w Lutoryżu ozn. jako działka 812/10
Uchwała Nr X.154.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Lutoryżu ozn. jako działki 772/1, 770/5, 812/527 sierpnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.154.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Lutoryżu ozn. jako działki 772/1, 770/5, 812/5
Uchwała Nr X.153.2019 w sprawie w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Lutoryżu ozn. jako działki 290/14, 292/5,26 sierpnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.153.2019 w sprawie w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Lutoryżu ozn. jako działki 290/14, 292/5,
Uchwała Nr X.152.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Boguchwale ozn. jako działki 1270/1, 1272/1,26 sierpnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.152.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Boguchwale ozn. jako działki 1270/1, 1272/1,
Uchwała Nr X.151.2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych26 sierpnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.151.2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr X.150.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat26 sierpnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.150.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat
Uchwała Nr X.149.2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku lesnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso26 sierpnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.149.2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku lesnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr X.148.2019 w sprawie zmiany w wieloletnie prognozie finansowej26 sierpnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.148.2019 w sprawie zmiany w wieloletnie prognozie finansowej
Uchwała Nr X.147.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej30 sierpnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.147.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Uchwała Nr X.146.2019 w sprawie udzielenia Gminie Wojaszówka pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w obrębie przejazdu kolejowego w Wojaszówce"26 sierpnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.146.2019 w sprawie udzielenia Gminie Wojaszówka pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w obrębie przejazdu kolejowego w Wojaszówce"
Uchwała Nr X.145.2019 w sprawie udzielenia Miastu Jasło pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Przebudowa części budynku byłego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia przy ul. Metzgera w Jaśle"26 sierpnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.145.2019 w sprawie udzielenia Miastu Jasło pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Przebudowa części budynku byłego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia przy ul. Metzgera w Jaśle"
Uchwała Nr X.144.2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie poreczenia przez Gminę Boguchwała kredytu bankowego długoterminowegona sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie cudynku mieszkalnego wielorodzinnego.... 26 sierpnia 2019
realizowanej przez TBS więcej »»» na temat Uchwała Nr X.144.2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie poreczenia przez Gminę Boguchwała kredytu bankowego długoterminowegona sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie cudynku mieszkalnego wielorodzinnego....
Uchwała Nr X.143.2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego przez Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"26 sierpnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.143.2019 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu długoterminowego przez Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"
Uchwała Nr X.142.2019 w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia.26 sierpnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.142.2019 w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Podkarpackiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia.
Uchwała Nr IX.141.2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na II półrocze 2019 roku.05 lipca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IX.141.2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na II półrocze 2019 roku.
Uchwała Nr IX.140.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka Gmina Boguchwała - etap II.05 lipca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IX.140.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka Gmina Boguchwała - etap II.
Uchwała Nr IX.139.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 532/53 położonej w Boguchwale.05 lipca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IX.139.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 532/53 położonej w Boguchwale.
Uchwała Nr IX.138.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Racławówce05 lipca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IX.138.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Racławówce
Uchwała Nr IX.137.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gmina Boguchwała a Gminą Iwierzyce w zakresie zadań dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę05 lipca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IX.137.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gmina Boguchwała a Gminą Iwierzyce w zakresie zadań dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Uchwała Nr IX.136.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguchwała oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września2019 roku05 lipca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr IX.136.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguchwała oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września2019 roku   [1]  «««  14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22  »»»  [25]
Liczba odwiedzin: 941086

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała