Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 04-05-2022 | 14:15
Uchwała Nr XV.208.2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Boguchwała na rok szkolny 2019/202019 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.208.2019 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Boguchwała na rok szkolny 2019/2020
Uchwała Nr XV.207.2019 zmianiająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso16 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.207.2019 zmianiająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso
Uchwała Nr XV.206.2019 zmianiająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso16 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.206.2019 zmianiająca uchwałę w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkaso
Uchwała Nr XV.205.2019 w sprawie ustalenia wzoru deklaraci o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi16 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.205.2019 w sprawie ustalenia wzoru deklaraci o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XV.204.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty16 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.204.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Uchwała Nr XV.203.2019 w sprawie powierzenia Gminie Miastu Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Boguchwała19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.203.2019 w sprawie powierzenia Gminie Miastu Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Boguchwała
Uchwała Nr XV.202.2019 w sprawie uchwalenia Gminnegro Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych w Gminie Boguchwała na rok 202019 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.202.2019 w sprawie uchwalenia Gminnegro Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych w Gminie Boguchwała na rok 2020
Uchwała Nr XIV.201.2019 w sprawie przekazania według właściwości, skargi na działalność Spółki Komunalnej GOKOM w Boguchwale26 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIV.201.2019 w sprawie przekazania według właściwości, skargi na działalność Spółki Komunalnej GOKOM w Boguchwale
Uchwała Nr XIV.200.2019 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2019-2023"26 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIV.200.2019 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2019-2023"
Uchwała Nr XIV.199.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego LO w Boguchwale w czteroletnie LO26 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIV.199.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego LO w Boguchwale w czteroletnie LO
Uchwała Nr XIV.198.2019 w sprawie zamiaru likwidacji SP im. Ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu26 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIV.198.2019 w sprawie zamiaru likwidacji SP im. Ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu
Uchwała Nr XIV.197.2019 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokość i opłaty za gospodarowanie odpadami26 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIV.197.2019 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokość i opłaty za gospodarowanie odpadami
Uchwała Nr XIV.196.2019 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadami26 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIV.196.2019 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadami
Uchwała Nr XIV.195.2019 w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 26 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIV.195.2019 w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XIV.194.2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguchwała26 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIV.194.2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguchwała
Uchwała Nr XIV.193.2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała26 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIV.193.2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała
Uchwała Nr XIV.192.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała26 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIV.192.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała
Uchwała Nr XIV.191.2019 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej26 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIV.191.2019 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej
Uchwała Nr XIV.190.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 26 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIV.190.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr XIII.189.2019 w sprawie zaciagnięcia zobowiązania ponad budżet18 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIII.189.2019 w sprawie zaciagnięcia zobowiązania ponad budżet  
  • [1]
  • [27]
  • Liczba odwiedzin: 970509

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała