Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 04-05-2022 | 14:15
Uchwała Nr XVI.228.2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.228.2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.
Uchwała Nr XVI.227.2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.227.2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.
Uchwała Nr XVI.226.2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale Nr III.36.2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla TBS w Boguchwale Sp. z o.o.07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.226.2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale Nr III.36.2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla TBS w Boguchwale Sp. z o.o.
Uchwała Nr XVI.225.2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale Nr XLVIII.603.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla TBS w Boguchwale Sp. z o.o.07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.225.2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale Nr XLVIII.603.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla TBS w Boguchwale Sp. z o.o.
Uchwała Nr XV.224.2019 w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa.19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.224.2019 w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa.
Uchwała Nr XV.223.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Boguchwały19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.223.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Boguchwały
Uchwała Nr XV.222.2019 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Boguchwała a Gminą Rozwadów (Ukraina).19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.222.2019 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Boguchwała a Gminą Rozwadów (Ukraina).
Uchwała Nr XV.221.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.221.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Uchwała Nr XV.220.2019 w sprawie przjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boguchwała na lata 2020 - 202219 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.220.2019 w sprawie przjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boguchwała na lata 2020 - 2022
Uchwała Nr XV.219.2019 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała Koreja III19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.219.2019 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała Koreja III
Uchwała Nr XV.218.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Boguchwała - etap I19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.218.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Boguchwała - etap I
Uchwała Nr XV.217.2019 w sprawie zmiany Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Boguchwała19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.217.2019 w sprawie zmiany Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Boguchwała
Uchwała Nr XV.216.2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała - Wisłoczysko19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.216.2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała - Wisłoczysko
Uchwała Nr XV.215.2019 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka gmina Boguchwała - etap II.19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.215.2019 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka gmina Boguchwała - etap II.
Uchwała Nr XV.214.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Kielanówka19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.214.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Kielanówka
Uchwała nr XV.213.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała nr XV.213.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała
Uchwała Nr XV.212.2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2020 rok19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.212.2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2020 rok
Uchwała Nr XV.211.2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2019 roku19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.211.2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2019 roku
Uchwała nr XV.210.2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguchwała23 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała nr XV.210.2019 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boguchwała
Uchwała nr XV.209.2019 Uchwała Budżetowa Gminy Boguchwała na 2020 rok23 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała nr XV.209.2019 Uchwała Budżetowa Gminy Boguchwała na 2020 rok  
  • [1]
  • [27]
  • Liczba odwiedzin: 970509

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała