Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 03-12-2021 | 11:36
Uchwała Nr XI.163.2019 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej04 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XI.163.2019 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
Uchwała Nr XI.162.2019 w sprawie ustalenia terminu wyborów Sołtysa i wyznaczenia Radnego do przeprowadzenia zebrania wyborczego w Sołectwie Lutoryż04 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XI.162.2019 w sprawie ustalenia terminu wyborów Sołtysa i wyznaczenia Radnego do przeprowadzenia zebrania wyborczego w Sołectwie Lutoryż
Uchwała NrXI.161.2019 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-202304 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała NrXI.161.2019 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023
Uchwała Nr X.160.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza27 sierpnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.160.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza
Uchwała Nr X.159.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale27 sierpnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.159.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale
Uchwała Nr X.158.2019 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Boguchwała, a Miastem Brześć (Białoruś)27 sierpnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.158.2019 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Boguchwała, a Miastem Brześć (Białoruś)
Uchwała Nr X.157.2019 w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży30 sierpnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.157.2019 w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
Uchwała Nr X.156.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości połozonych w Zarzeczu ozn. jako działki 27/7, 27/827 sierpnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.156.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości połozonych w Zarzeczu ozn. jako działki 27/7, 27/8
Uchwała Nr X.155.2019 w sprawie w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości połozonej w Lutoryżu ozn. jako działka 812/1027 sierpnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.155.2019 w sprawie w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości połozonej w Lutoryżu ozn. jako działka 812/10
Uchwała Nr X.154.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Lutoryżu ozn. jako działki 772/1, 770/5, 812/527 sierpnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.154.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Lutoryżu ozn. jako działki 772/1, 770/5, 812/5
Uchwała Nr X.153.2019 w sprawie w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Lutoryżu ozn. jako działki 290/14, 292/5,26 sierpnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.153.2019 w sprawie w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Lutoryżu ozn. jako działki 290/14, 292/5,
Uchwała Nr X.152.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Boguchwale ozn. jako działki 1270/1, 1272/1,26 sierpnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.152.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Boguchwale ozn. jako działki 1270/1, 1272/1,
Uchwała Nr X.151.2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych26 sierpnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.151.2019 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Uchwała Nr X.150.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat26 sierpnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.150.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony do 3 lat
Uchwała Nr X.149.2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku lesnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso26 sierpnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.149.2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku lesnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Nr X.148.2019 w sprawie zmiany w wieloletnie prognozie finansowej26 sierpnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.148.2019 w sprawie zmiany w wieloletnie prognozie finansowej
Uchwała Nr X.147.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej30 sierpnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.147.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Uchwała Nr X.146.2019 w sprawie udzielenia Gminie Wojaszówka pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w obrębie przejazdu kolejowego w Wojaszówce"26 sierpnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.146.2019 w sprawie udzielenia Gminie Wojaszówka pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w obrębie przejazdu kolejowego w Wojaszówce"
Uchwała Nr X.145.2019 w sprawie udzielenia Miastu Jasło pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Przebudowa części budynku byłego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia przy ul. Metzgera w Jaśle"26 sierpnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr X.145.2019 w sprawie udzielenia Miastu Jasło pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Przebudowa części budynku byłego dworca PKP wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia przy ul. Metzgera w Jaśle"
Uchwała Nr X.144.2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie poreczenia przez Gminę Boguchwała kredytu bankowego długoterminowegona sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie cudynku mieszkalnego wielorodzinnego.... 26 sierpnia 2019
realizowanej przez TBS więcej »»» na temat Uchwała Nr X.144.2019 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie poreczenia przez Gminę Boguchwała kredytu bankowego długoterminowegona sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie cudynku mieszkalnego wielorodzinnego....   [1]  «««  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  »»»  [24]
Liczba odwiedzin: 929716

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała