Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 04-05-2022 | 14:15
Uchwała nr XVIII.248.2020 w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2020 roku02 marca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XVIII.248.2020 w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2020 roku
Uchwała nr XVIII.247.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała02 marca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XVIII.247.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała
Uchwała nr XVIII.246.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 202002 marca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XVIII.246.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2020
Uchwała nr XVIII.245.2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1245/1 położonej w Boguchwale.02 marca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XVIII.245.2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1245/1 położonej w Boguchwale.
Uchwała Nr XVII.244.2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowychi transportu nieczystości ciekłych21 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVII.244.2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowychi transportu nieczystości ciekłych
Uchwała nr XVII.243.2020 w sprawie wyrażenia opinii dot. proponowanego wyłączenia części obszaru sołectwa Racławówka - "Racławówka Doły" z gminy Boguchwała i właczeniu go do gminy Miasto Rzeszów.21 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XVII.243.2020 w sprawie wyrażenia opinii dot. proponowanego wyłączenia części obszaru sołectwa Racławówka - "Racławówka Doły" z gminy Boguchwała i właczeniu go do gminy Miasto Rzeszów.
Uchwała Nr XVI.242.2019 w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na i półrocze 2020 roku07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.242.2019 w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na i półrocze 2020 roku
Uchwała Nr XVI.241.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka 1385/3 w Lutoryżu 07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.241.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka 1385/3 w Lutoryżu
Uchwała Nr XVI.240.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 688 w Zarzeczu07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.240.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 688 w Zarzeczu
Uchwała Nr XVI.239.2019 w sprawie powierzenia realizacji zadań własnych gminy Boguchwała gospodarce komunalnej sp. z o.o. w Boguchwale 07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.239.2019 w sprawie powierzenia realizacji zadań własnych gminy Boguchwała gospodarce komunalnej sp. z o.o. w Boguchwale
Uchwała Nr XVI.238.2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego gospodarki komunalnej sp z o.o. w Boguchwale w drodze wniesienia niepieniężnego (aportu) w postaci środka trwałego07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.238.2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego gospodarki komunalnej sp z o.o. w Boguchwale w drodze wniesienia niepieniężnego (aportu) w postaci środka trwałego
Uchwała Nr XVI.237.2019 w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gospodarki komunalnej sp. z o.o. w Boguchwale na lata 2020 -202107 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.237.2019 w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gospodarki komunalnej sp. z o.o. w Boguchwale na lata 2020 -2021
Uchwała Nr XVI.236.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.236.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Uchwała Nr XVI.235.2019 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguchwała 07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.235.2019 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguchwała
Uchwała Nr XVI.234.2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiana, rodzajów i wysokości stypendiów oraz nagród za wybitne osiągnięcia sportowe07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.234.2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiana, rodzajów i wysokości stypendiów oraz nagród za wybitne osiągnięcia sportowe
Uchwała Nr XVI.233.2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.233.2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury
Uchwała Nr XVI.232.2019 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.232.2019 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku
Uchwała Nr XVI.231.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała08 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.231.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała
Uchwała Nr XVI.230.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.230.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Uchwała Nr XVI.229.2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej pn. "Zakładowy Klub sportowy IZOLATOR Boguchwała" z siedzibą w Boguchwale07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.229.2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej pn. "Zakładowy Klub sportowy IZOLATOR Boguchwała" z siedzibą w Boguchwale  
  • [1]
  • [27]
  • Liczba odwiedzin: 970509

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała