Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 03-12-2021 | 12:31
Uchwała Nr XIV.195.2019 w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 26 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIV.195.2019 w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XIV.194.2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguchwała26 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIV.194.2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguchwała
Uchwała Nr XIV.193.2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała26 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIV.193.2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała
Uchwała Nr XIV.192.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała26 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIV.192.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała
Uchwała Nr XIV.191.2019 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej26 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIV.191.2019 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej
Uchwała Nr XIV.190.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok 26 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIV.190.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
Uchwała Nr XIII.189.2019 w sprawie zaciagnięcia zobowiązania ponad budżet18 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIII.189.2019 w sprawie zaciagnięcia zobowiązania ponad budżet
Uchwała Nr XIII.188.2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet18 listopada 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIII.188.2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet
Uchwała Nr XII.187.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji24 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XII.187.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji
Uchwała Nr XII.186.2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych24 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XII.186.2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Uchwała Nr XII.185.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej24 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XII.185.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Uchwała nr XII.184.2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2019 roku10 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XII.184.2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2019 roku
Uchwała Nr XII.183.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej24 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XII.183.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Uchwała Nr XII.182.2019 w sprawie przystąpienia do Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej '' edycja 2019 - 202024 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XII.182.2019 w sprawie przystąpienia do Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej '' edycja 2019 - 2020
Uchwała Nr XI.181.2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A04 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XI.181.2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A
Uchwała Nr XI.180.2019 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Zgłobniu04 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XI.180.2019 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Zgłobniu
Uchwała Nr XI.179.2019 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Boguchwale04 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XI.179.2019 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Boguchwale
Uchwała Nr XI.178.2019 w sprawie nieruchomości ozn. jako działka nr 1372 położonej w Zgłobniu04 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XI.178.2019 w sprawie nieruchomości ozn. jako działka nr 1372 położonej w Zgłobniu
Uchwała Nr XI.177.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości ozn. jako działka nr 148/25 położonej w Boguchwale04 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XI.177.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości ozn. jako działka nr 148/25 położonej w Boguchwale
Uchwała Nr XI.176.2019 w sprawie nabycia na rzecz gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Niechobrzu04 października 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XI.176.2019 w sprawie nabycia na rzecz gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Niechobrzu   [1]  «««  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  »»»  [24]
Liczba odwiedzin: 930529

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała