Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 06-10-2021 | 14:52
Uchwała Nr XVI.233.2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.233.2019 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury
Uchwała Nr XVI.232.2019 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.232.2019 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku
Uchwała Nr XVI.231.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała08 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.231.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała
Uchwała Nr XVI.230.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.230.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Uchwała Nr XVI.229.2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej pn. "Zakładowy Klub sportowy IZOLATOR Boguchwała" z siedzibą w Boguchwale07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.229.2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej pn. "Zakładowy Klub sportowy IZOLATOR Boguchwała" z siedzibą w Boguchwale
Uchwała Nr XVI.228.2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.228.2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.
Uchwała Nr XVI.227.2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.227.2019 w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.
Uchwała Nr XVI.226.2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale Nr III.36.2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla TBS w Boguchwale Sp. z o.o.07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.226.2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale Nr III.36.2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla TBS w Boguchwale Sp. z o.o.
Uchwała Nr XVI.225.2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale Nr XLVIII.603.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla TBS w Boguchwale Sp. z o.o.07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.225.2019 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale Nr XLVIII.603.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla TBS w Boguchwale Sp. z o.o.
Uchwała Nr XV.224.2019 w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa.19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.224.2019 w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa.
Uchwała Nr XV.223.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Boguchwały19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.223.2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Boguchwały
Uchwała Nr XV.222.2019 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Boguchwała a Gminą Rozwadów (Ukraina).19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.222.2019 w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Boguchwała a Gminą Rozwadów (Ukraina).
Uchwała Nr XV.221.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.221.2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Uchwała Nr XV.220.2019 w sprawie przjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boguchwała na lata 2020 - 202219 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.220.2019 w sprawie przjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boguchwała na lata 2020 - 2022
Uchwała Nr XV.219.2019 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała Koreja III19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.219.2019 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała Koreja III
Uchwała Nr XV.218.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Boguchwała - etap I19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.218.2019 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Boguchwała - etap I
Uchwała Nr XV.217.2019 w sprawie zmiany Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Boguchwała19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.217.2019 w sprawie zmiany Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Boguchwała
Uchwała Nr XV.216.2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała - Wisłoczysko19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.216.2019 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała - Wisłoczysko
Uchwała Nr XV.215.2019 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka gmina Boguchwała - etap II.19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.215.2019 w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kielanówka i Racławówka gmina Boguchwała - etap II.
Uchwała Nr XV.214.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Kielanówka19 grudnia 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr XV.214.2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Kielanówka   [1]  «««  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  »»»  [23]
Liczba odwiedzin: 923154

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała