Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 08-10-2020 | 14:33
Uchwała Nr VI.90.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.90.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała
Uchwała Nr VI.89.2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2019 rok27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.89.2019 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2019 rok
Uchwała Nr VI.88.2019 w sprawie poręczenia przez Gminę Boguchwała kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.88.2019 w sprawie poręczenia przez Gminę Boguchwała kredytu bankowego długoterminowego na sfinansowanie inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Uchwała Nr VI.87.2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej proponowanego przyłączenia z gminy Boguchwały części sołectwa Racławówka - " Racławówka Doły" do gminy miasto Rzeszów27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.87.2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej proponowanego przyłączenia z gminy Boguchwały części sołectwa Racławówka - " Racławówka Doły" do gminy miasto Rzeszów
Uchwała Nr VI.86.2019 w sprawie terminów wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Boguchwała27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.86.2019 w sprawie terminów wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie gminy Boguchwała
Uchwała Nr VI.85.2019 w sprawie terminów wyborów Przewodniczących Zarządów i Członków Zarządów Osiedli na terenie miasta Boguchwała27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.85.2019 w sprawie terminów wyborów Przewodniczących Zarządów i Członków Zarządów Osiedli na terenie miasta Boguchwała
Uchwała Nr VI.84.2019 w sprawie zmian w Statucie Osiedla Boguchwała Gaj27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.84.2019 w sprawie zmian w Statucie Osiedla Boguchwała Gaj
Uchwała Nr VI.83.2019 w sprawie zmian w Statucie Osiedla Boguchwała Dolna27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.83.2019 w sprawie zmian w Statucie Osiedla Boguchwała Dolna
Uchwała Nr VI.82.2019 w sprawie zmian w Statucie Osiedla Boguchwała Górna27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.82.2019 w sprawie zmian w Statucie Osiedla Boguchwała Górna
Uchwała Nr VI.81.2019 w sprawie zmian w Statucie Osiedla Boguchwała Centrum27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.81.2019 w sprawie zmian w Statucie Osiedla Boguchwała Centrum
Uchwała Nr VI.80.2019 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Zgłobień27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.80.2019 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Zgłobień
Uchwała Nr VI.79.2019 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Wola Zgłobieńska27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.79.2019 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Wola Zgłobieńska
Uchwała Nr VI.78.2019 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Zarzecze27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.78.2019 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Zarzecze
Uchwała Nr VI.77.2019 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Niechobrz27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.77.2019 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Niechobrz
Uchwała Nr VI.76.2019 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Nosówka27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.76.2019 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Nosówka
Uchwała Nr VI.75.2019 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Racławówka27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.75.2019 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Racławówka
Uchwała Nr VI.74.2019 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Mogielnica27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.74.2019 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Mogielnica
Uchwała Nr VI.73.2019 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Kielanówka27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.73.2019 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Kielanówka
Uchwała Nr VI.72.2019 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Lutoryż27 marca 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr VI.72.2019 w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Lutoryż
Uchwała Nr V.71.2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego27 lutego 2019
więcej »»» na temat Uchwała Nr V.71.2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego   [1]  «««  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  »»»  [16]
Liczba odwiedzin: 857486

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała