Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 06-10-2021 | 14:52
Uchwała Nr XIX.253.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego20 marca 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIX.253.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego
Uchwała Nr XIX.252.2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2020 roku20 marca 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIX.252.2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2020 roku
Uchwała Nr XIX.251.2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z NFOŚ i GW20 marca 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIX.251.2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z NFOŚ i GW
Uchwała nr XVIII.250.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia petycji w formie uchwały skierowanej do Konfederencji Episkopatu Polski02 marca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XVIII.250.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz poparcia petycji w formie uchwały skierowanej do Konfederencji Episkopatu Polski
Uchwała nr XVIII.249.2020 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej02 marca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XVIII.249.2020 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Uchwała nr XVIII.248.2020 w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2020 roku02 marca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XVIII.248.2020 w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w 2020 roku
Uchwała nr XVIII.247.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała02 marca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XVIII.247.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała
Uchwała nr XVIII.246.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 202002 marca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XVIII.246.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na rok 2020
Uchwała nr XVIII.245.2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1245/1 położonej w Boguchwale.02 marca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XVIII.245.2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1245/1 położonej w Boguchwale.
Uchwała Nr XVII.244.2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowychi transportu nieczystości ciekłych21 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVII.244.2020 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowychi transportu nieczystości ciekłych
Uchwała nr XVII.243.2020 w sprawie wyrażenia opinii dot. proponowanego wyłączenia części obszaru sołectwa Racławówka - "Racławówka Doły" z gminy Boguchwała i właczeniu go do gminy Miasto Rzeszów.21 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XVII.243.2020 w sprawie wyrażenia opinii dot. proponowanego wyłączenia części obszaru sołectwa Racławówka - "Racławówka Doły" z gminy Boguchwała i właczeniu go do gminy Miasto Rzeszów.
Uchwała Nr XVI.242.2019 w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na i półrocze 2020 roku07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.242.2019 w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na i półrocze 2020 roku
Uchwała Nr XVI.241.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka 1385/3 w Lutoryżu 07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.241.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka 1385/3 w Lutoryżu
Uchwała Nr XVI.240.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 688 w Zarzeczu07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.240.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 688 w Zarzeczu
Uchwała Nr XVI.239.2019 w sprawie powierzenia realizacji zadań własnych gminy Boguchwała gospodarce komunalnej sp. z o.o. w Boguchwale 07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.239.2019 w sprawie powierzenia realizacji zadań własnych gminy Boguchwała gospodarce komunalnej sp. z o.o. w Boguchwale
Uchwała Nr XVI.238.2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego gospodarki komunalnej sp z o.o. w Boguchwale w drodze wniesienia niepieniężnego (aportu) w postaci środka trwałego07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.238.2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego gospodarki komunalnej sp z o.o. w Boguchwale w drodze wniesienia niepieniężnego (aportu) w postaci środka trwałego
Uchwała Nr XVI.237.2019 w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gospodarki komunalnej sp. z o.o. w Boguchwale na lata 2020 -202107 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.237.2019 w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gospodarki komunalnej sp. z o.o. w Boguchwale na lata 2020 -2021
Uchwała Nr XVI.236.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.236.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Uchwała Nr XVI.235.2019 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguchwała 07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.235.2019 w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguchwała
Uchwała Nr XVI.234.2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiana, rodzajów i wysokości stypendiów oraz nagród za wybitne osiągnięcia sportowe07 stycznia 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XVI.234.2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiana, rodzajów i wysokości stypendiów oraz nagród za wybitne osiągnięcia sportowe   [1]  «««  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  »»»  [23]
Liczba odwiedzin: 921364

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała