Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 05-01-2022 | 14:29
Uchwała nr XXIII.295.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.02 września 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIII.295.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
Uchwała nr XXIII.294.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.02 września 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIII.294.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.
Uchwała nr XXIII.293.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.02 września 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIII.293.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.
Uchwała nr XXII.292.2020 w sprawie wyrażania zgody na zawarcie porozumienia określającego sposób realizacji inwestycji towarzyszącej.21 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXII.292.2020 w sprawie wyrażania zgody na zawarcie porozumienia określającego sposób realizacji inwestycji towarzyszącej.
Uchwała nr XXII.291.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała - Wisłoczysko.21 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXII.291.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała - Wisłoczysko.
Uchwała nr XXII.290.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boguchwała, obejmującej teren położony w Boguchwale przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego.21 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXII.290.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boguchwała, obejmującej teren położony w Boguchwale przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego.
Uchwała nr XXII.289.2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Boguchwale.21 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXII.289.2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Boguchwale.
Uchwała nr XXII.288.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.21 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXII.288.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
Uchwała nr XXII.287.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.21 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXII.287.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.
Uchwała nr XXII.286.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chmielnik.21 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXII.286.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chmielnik.
Uchwała nr XXI.285.2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na II półrocze 2020 roku01 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.285.2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na II półrocze 2020 roku
Uchwała nr XXI.284.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji01 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.284.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji
Uchwała nr XXI.283.2020 w sprawie ustalenia służebności przez działkę 1089/2 położoną w Racławówce01 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.283.2020 w sprawie ustalenia służebności przez działkę 1089/2 położoną w Racławówce
Uchwała nr XXI.282.2020 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1347 położonej w Zgłobniu01 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.282.2020 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1347 położonej w Zgłobniu
Uchwała nr XXI.281.2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka 1082/5 położonej w Woli Zgłobieńskiej01 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.281.2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka 1082/5 położonej w Woli Zgłobieńskiej
Uchwała nr XXI.280.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boguchwała, obejmującej teren położony w Boguchwale, przy ul. Technicznej01 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.280.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boguchwała, obejmującej teren położony w Boguchwale, przy ul. Technicznej
Uchwała nr XXI.279.2020 w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale na lata 2020 - 202101 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.279.2020 w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale na lata 2020 - 2021
Uchwała nr XXI.278.2020 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Boguchwała01 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.278.2020 w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Boguchwała
Uchwała nr XXI.277.2020 w sprawie wyrażenia zgody podwyższenia kapitału zakładowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale01 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.277.2020 w sprawie wyrażenia zgody podwyższenia kapitału zakładowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale
Uchwała nr XXI.276.2020 w sprawie powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz nadania jej Statutu01 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.276.2020 w sprawie powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz nadania jej Statutu   [1]  «««  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  »»»  [25]
Liczba odwiedzin: 941509

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała