Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 02-12-2022 | 13:12
Uchwała nr XXXIV.396.2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2021roku.05 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIV.396.2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2021roku.
Uchwała nr XXXIV.395.2021 zmieniająca uchwałę wsprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.05 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIV.395.2021 zmieniająca uchwałę wsprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.
Uchwała nr XXXIV.394.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wBoguchwale.05 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIV.394.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wBoguchwale.
Uchwała nr XXXIV.393.2021 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.05 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIV.393.2021 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
Uchwała nr XXXIV.392.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji 05 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIV.392.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji
Uchwała nr XXXIV.391.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji 05 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIV.391.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji
Uchwała nr XXXIV.390.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji 05 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIV.390.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji
Uchwała nr XXXIV.389.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji 05 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIV.389.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji
Uchwała nr XXXIV.388.2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 548.1 położonej wNiechobrzu.05 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIV.388.2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 548.1 położonej wNiechobrzu.
Uchwała nr XXXIV.387.2021 w sprawie Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Boguchwała05 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIV.387.2021 w sprawie Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Boguchwała
Uchwała nr XXXIV.386.2021 w sprawie planu rozwoju imodernizacji urządzeń wodociągowych iurządzeń kanalizacyjnych Gospodarki Komuna lnej Sp. zo.o. wBoguchwale05 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIV.386.2021 w sprawie planu rozwoju imodernizacji urządzeń wodociągowych iurządzeń kanalizacyjnych Gospodarki Komuna lnej Sp. zo.o. wBoguchwale
Uchwała nr XXXIV.385.2021 zmieniająca uchwałę wsprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Współpraca społeczności polsko – ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i zachowania lokalnej kultury i historii”.05 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIV.385.2021 zmieniająca uchwałę wsprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Współpraca społeczności polsko – ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i zachowania lokalnej kultury i historii”.
Uchwała nr XXXIV.384.2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.05 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIV.384.2021 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
Uchwała nr XXXIV.383.2021 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2021rok.05 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIV.383.2021 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2021rok.
Uchwała nr XXXIV.382.2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2021roku.05 maja 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIV.382.2021 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2021roku.
Uchwała nr XXXIII.381.2021 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku owsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa24 marca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIII.381.2021 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku owsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
Uchwała nr XXXIII.380.2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Boguchwalskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.24 marca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIII.380.2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Boguchwalskiej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.
Uchwała nr XXXIII.379.2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w2021 roku.24 marca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIII.379.2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boguchwała w2021 roku.
Uchwała nr XXXIII.378.2021 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Boguchwała na lata 2021-2025.24 marca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIII.378.2021 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Boguchwała na lata 2021-2025.
Uchwała nr XXXIII.377.2021 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących wskład mieszkaniowego zasobu Gminy Boguchwała24 marca 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXXIII.377.2021 w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących wskład mieszkaniowego zasobu Gminy Boguchwała  
  • [1]
  • [30]
  • Liczba odwiedzin: 1010931

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała