Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 23-01-2020 | 10:42
Uchwała Nr III.44.2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie działki w formie bezprzetargowej03 stycznia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr III.43.2018 o zamiarze przekształcenia Przedszkola Publicznego w Boguchwale poprzez likwidację oddziałów zamiejscowych w Lutoryżu03 stycznia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr III.42.2018 w sprawie powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale03 stycznia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr III.41.2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.09 stycznia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr III.40.2018 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Boguchwała na 2018 rok.09 stycznia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr III.39.2018 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku.03 stycznia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr III.38.2018 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej pn. "Zakładowy Klub Sportowy IZOLATOR Boguchwała" z siedzibą w Boguchwale.03 stycznia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr III.37.2018 w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Boguchwale Nr XLVIII.603.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.03 stycznia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr III.36.2018 w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.03 stycznia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr III.35.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała17 stycznia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr III.34.2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok10 stycznia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr III.33.2018 w sprawie ustalenia wzrou deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi03 stycznia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr III.32.2018 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych31 grudnia 2018
więcej »»»
Uchwała Nr III.31.2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty31 grudnia 2018
więcej »»»
Uchwała Nr III.30.2018 w sprawie zmiany dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.03 stycznia 2019
więcej »»»
Uchwała Nr II.29.2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie12 grudnia 2018
więcej »»»
Uchwała Nr II.28.2018 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej miesięcznego limitu kilometrów na korzystanie z własnego samochodu11 grudnia 2018
więcej »»»
Uchwała Nr II.27.2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wysokości diet dla radnych11 grudnia 2018
więcej »»»
Uchwała Nr II.26.2018 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystapienia do Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych "Aglomeracja Rzeszowska"11 grudnia 2018
więcej »»»
Uchwała Nr II.25.2018 w sprawie wyboru delegatów na Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 11 grudnia 2018
więcej »»»   [1]  «««  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  »»»  [13]
Liczba odwiedzin: 798748

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała