Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 02-06-2022 | 12:58
Uchwała nr XXIX.344.2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.344.2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała.
Uchwała nr XXIX.343.2020 Uchwała Budżetowa Gminy Boguchwała na 2021 rok.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.343.2020 Uchwała Budżetowa Gminy Boguchwała na 2021 rok.
Uchwała nr XXVIII.342.2020 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2020rok.23 grudnia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXVIII.342.2020 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2020rok.
Uchwała nr XXVIII.341.2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2020roku.23 grudnia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXVIII.341.2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2020roku.
Uchwała nr XXVIII.340.2020 zmieniająca uchwałę wsprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.23 grudnia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXVIII.340.2020 zmieniająca uchwałę wsprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.
Uchwała nr XXVIII.339.2020 w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Boguchwała.23 grudnia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXVIII.339.2020 w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Boguchwała.
Uchwała nr XXVII.338.2020 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007 grudnia 2020
Uchwała nr XXVII.338.2020 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2 więcej »»» na temat Uchwała nr XXVII.338.2020 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 20
Uchwała nr XXVII.337.2020 zmieniająca uchwałę wsprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt wKlubie Seniora wZarzeczu.07 grudnia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXVII.337.2020 zmieniająca uchwałę wsprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt wKlubie Seniora wZarzeczu.
Uchwała nr XXVII.336.2020 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wBoguchwale.07 grudnia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXVII.336.2020 w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wBoguchwale.
Uchwała nr XXVII.335.2020 uchylająca uchwałę wsprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wBoguchwale.07 grudnia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXVII.335.2020 uchylająca uchwałę wsprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wBoguchwale.
Uchwała nr XXVII.334.2020 uchylająca uchwałę wsprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wBoguchwale do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dofinansowania pracodawcom kosztów 07 grudnia 2020
Uchwała nr XXVII.334.2020 uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dofinansowania pracodawcom kosztów kszt więcej »»» na temat Uchwała nr XXVII.334.2020 uchylająca uchwałę wsprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wBoguchwale do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dofinansowania pracodawcom kosztów
Uchwała nr XXVII.333.2020 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki iRozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Boguchwała na 2021rok.07 grudnia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXVII.333.2020 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki iRozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Boguchwała na 2021rok.
Uchwała nr XXVII.332.2020 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Współpraca społeczności polsko – ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i zachowania lokalnej kultury i historii”.07 grudnia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXVII.332.2020 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Współpraca społeczności polsko – ukraińskiej na rzecz promocji, rozwoju i zachowania lokalnej kultury i historii”.
Uchwała nr XXVII.331.2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Boguchwała działki nr 1251/2 położonej w Racławówce stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.07 grudnia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXVII.331.2020 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Boguchwała działki nr 1251/2 położonej w Racławówce stanowiącej własność Skarbu Państwa - Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Uchwała nr XXVII.330.2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 270położonej wMogielnicy.07 grudnia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXVII.330.2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr 270położonej wMogielnicy.
Uchwała nr XXVII.329.2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała w2021roku.07 grudnia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXVII.329.2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała w2021roku.
Uchwała nr XXVII.328.2020 wsprawie wyznaczenia Aglomeracji Boguchwała.07 grudnia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXVII.328.2020 wsprawie wyznaczenia Aglomeracji Boguchwała.
Uchwała nr XXVII.327.2020 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości iporządku na terenie gminy Boguchwała.07 grudnia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXVII.327.2020 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości iporządku na terenie gminy Boguchwała.
Uchwała nr XXVII.326.2020 w sprawie udzielenia Gminie Frysztak pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Remont oświetlenia oraz nawierzchni bitumicznej placu przy stacji kolejowej PKP Frysztak, realizowany w ramach projektu Wojewódzki Fundusz Kolejowy07 grudnia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXVII.326.2020 w sprawie udzielenia Gminie Frysztak pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Remont oświetlenia oraz nawierzchni bitumicznej placu przy stacji kolejowej PKP Frysztak, realizowany w ramach projektu Wojewódzki Fundusz Kolejowy
Uchwała nr XXVII.325.2020 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2020rok.07 grudnia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXVII.325.2020 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2020rok.  
  • [1]
  • [28]
  • Liczba odwiedzin: 976887

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała