Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 02-06-2022 | 12:58
Uchwała nr XXX.364.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale03 lutego 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXX.364.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale
Uchwała nr XXX.363.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wBoguchwale03 lutego 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXX.363.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wBoguchwale
Uchwała nr XXX.362.2021 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Boguchwały.03 lutego 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXX.362.2021 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Boguchwały.
Uchwała nr XXX.361.2021 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2021rok.03 lutego 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXX.361.2021 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2021rok.
Uchwała nr XXX.360.2021 w sprawie zmiany uchwały wsprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Mienia Gminy, Rolnictwa iOchrony Środowiska.03 lutego 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXX.360.2021 w sprawie zmiany uchwały wsprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Mienia Gminy, Rolnictwa iOchrony Środowiska.
Uchwała nr XXX.359.2021 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wBoguchwale.03 lutego 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXX.359.2021 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej wBoguchwale.
Uchwała nr XXIX.358.2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej iKomisji na Ipółrocze 2021roku.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.358.2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej iKomisji na Ipółrocze 2021roku.
Uchwała nr XXIX.357.2020 w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb wzakresie wykonania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Boguchwała na rok 2021.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.357.2020 w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb wzakresie wykonania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Boguchwała na rok 2021.
Uchwała nr XXIX.356.2020 w sprawie określenia trybu isposobu powoływania iodwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.356.2020 w sprawie określenia trybu isposobu powoływania iodwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
Uchwała nr XXIX.355.2020 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wmiejscowości Kielanówka iRacławówka gmina Boguchwała – etap II.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.355.2020 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wmiejscowości Kielanówka iRacławówka gmina Boguchwała – etap II.
Uchwała nr XXIX.354.2020 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Kielanówka.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.354.2020 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Kielanówka.
Uchwała nr XXIX.353.2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała Koreja III - etap I07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.353.2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała Koreja III - etap I
Uchwała nr XXIX.352.2020 w sprawie powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.352.2020 w sprawie powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale.
Uchwała nr XXIX.351.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.351.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
Uchwała nr XXIX.350.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.350.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.
Uchwała nr XXIX.349.2020 w sprawie wykazu wydatków, które niewygasają zupływem 2020roku.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.349.2020 w sprawie wykazu wydatków, które niewygasają zupływem 2020roku.
Uchwała nr XXIX.348.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.348.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.
Uchwała nr XXIX.347.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.347.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.
Uchwała nr XXIX.346.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.346.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.
Uchwała nr XXIX.345.2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2020 roku.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.345.2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2020 roku.  
  • [1]
  • [28]
  • Liczba odwiedzin: 976887

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała