Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 06-10-2021 | 14:52
Uchwała nr XXI.273.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwala01 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.273.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwala
Uchwała nr XXI.272.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok01 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.272.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok
Uchwała nr XXI.271.2020 w sprawie emisji obligacji01 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.271.2020 w sprawie emisji obligacji
Uchwała nr XXI.270.2020 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Boguchwały za 2019 rok01 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.270.2020 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Boguchwały za 2019 rok
Uchwała nr XXI.269.2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boguchwała za rok 2019 01 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.269.2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boguchwała za rok 2019
Uchwała nr XXI.268.2020 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Boguchwały01 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXI.268.2020 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Boguchwały
Uchwała nr XX.267.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Boguchwały.06 maja 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XX.267.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Boguchwały.
Uchwała nr XX.266.2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boguchwała na lata 2020 - 202206 maja 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XX.266.2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Boguchwała na lata 2020 - 2022
Uchwała nr XX.265.2020 w sprawie przyjęcia "Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Boguchwała"06 maja 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XX.265.2020 w sprawie przyjęcia "Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Boguchwała"
Uchwała nr XX.264.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.06 maja 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XX.264.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
Uchwała nr XX.263.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.06 maja 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XX.263.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.
Uchwała nr XX.262.2020 w sprawie przystąpienia Gminy Boguchwała do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działanie06 maja 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XX.262.2020 w sprawie przystąpienia Gminy Boguchwała do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działanie
Uchwała nr XX.261.2020 zabezpieczenia przez Gminę Boguchwała wkładu własnego do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działanie 8.306 maja 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XX.261.2020 zabezpieczenia przez Gminę Boguchwała wkładu własnego do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działanie 8.3
Uchwała nr XX.260.2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2020 roku.06 maja 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XX.260.2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2020 roku.
Uchwała Nr XIX.259.2020 w sprawie darowizny na rzecz Powiatu Rzeszowskiego działki nr 995/2 położonej w Racławówce20 marca 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIX.259.2020 w sprawie darowizny na rzecz Powiatu Rzeszowskiego działki nr 995/2 położonej w Racławówce
Uchwała Nr XIX.258.2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości ozn. jako działka nr 1010 położonej w Woli Zgłobieńskiej20 marca 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIX.258.2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości ozn. jako działka nr 1010 położonej w Woli Zgłobieńskiej
Uchwała Nr XIX.257.2020 w sprawie zmiany uchwały dot. przyznawania stypendiów20 marca 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIX.257.2020 w sprawie zmiany uchwały dot. przyznawania stypendiów
Uchwała Nr XIX.256.2020 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu20 marca 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIX.256.2020 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu
Uchwała Nr XIX.255.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała20 marca 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIX.255.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała
Uchwała Nr XIX.254.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok20 marca 2020
więcej »»» na temat Uchwała Nr XIX.254.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok   [1]  «««  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  »»»  [23]
Liczba odwiedzin: 923154

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała