Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 19-09-2022 | 13:51
Uchwała nr LI.566.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boguchwała02 września 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LI.566.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boguchwała
Uchwała nr LI.565.2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr1497.41,1497.52 położone wBoguchwale02 września 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LI.565.2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działki nr1497.41,1497.52 położone wBoguchwale
Uchwała nr LI.564.2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego iobszaru rewitalizacji Gminy Boguchwała02 września 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LI.564.2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego iobszaru rewitalizacji Gminy Boguchwała
Uchwała nr LI.563.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała, obszaru położonego w miejscowości Racławówka02 września 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LI.563.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguchwała, obszaru położonego w miejscowości Racławówka
Uchwała nr LI.562.2022 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku02 września 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LI.562.2022 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku
Uchwała nr LI.561.2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.02 września 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LI.561.2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
Uchwała nr LI.560.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok02 września 2022
więcej »»» na temat Uchwała nr LI.560.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok
Uchwała L.559.2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.21 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała L.559.2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
Uchwała L.558.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok.21 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała L.558.2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2022 rok.
Uchwała L.557.2022 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022roku.21 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała L.557.2022 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022roku.
Uchwała XLIX.556.2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na II półrocze 2022 roku.13 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIX.556.2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na II półrocze 2022 roku.
Uchwała XLIX.555.2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boguchwała.13 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIX.555.2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Boguchwała.
Uchwała XLIX.554.2022 w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania nauczycieli od obowiązku realizacji zajęć oraz określeni13 lipca 2022
Uchwała XLIX.554.2022 w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania nauczycieli od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia ty więcej »»» na temat Uchwała XLIX.554.2022 w sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania nauczycieli od obowiązku realizacji zajęć oraz określeni
Uchwała XLIX.553.2022 uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Boguchwała na rok szkolny 2022/2023.13 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIX.553.2022 uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Boguchwała na rok szkolny 2022/2023.
Uchwała XLIX.552.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Cmentarz Boguchwała".13 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIX.552.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Cmentarz Boguchwała".
Uchwała XLIX.551.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała - Centrum.13 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIX.551.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała - Centrum.
Uchwała XLIX.550.2022 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków.13 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIX.550.2022 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
Uchwała XLIX.549.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla Boguchwalskiego Forum Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale.13 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIX.549.2022 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla Boguchwalskiego Forum Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale.
Uchwała XLIX.548.2022 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku.13 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIX.548.2022 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2022 roku.
Uchwała XLIX.547.2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.13 lipca 2022
więcej »»» na temat Uchwała XLIX.547.2022 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.  
  • [29]
  • Liczba odwiedzin: 994124

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała