Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 08-10-2020 | 14:33
Uchwała nr XXIV.310.2020 w sprawie zaliczenia drogi w Boguchwale do kategorii dróg gminnych.07 października 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIV.310.2020 w sprawie zaliczenia drogi w Boguchwale do kategorii dróg gminnych.
Uchwała nr XXIV.309.2020 w sprawie zaliczenia drogi w Boguchwale do kategorii dróg gminnych.07 października 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIV.309.2020 w sprawie zaliczenia drogi w Boguchwale do kategorii dróg gminnych.
Uchwała nr XXIV.308.2020 w sprawie zaliczenia drogi w Boguchwale do kategorii dróg gminnych.07 października 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIV.308.2020 w sprawie zaliczenia drogi w Boguchwale do kategorii dróg gminnych.
Uchwała nr XXIV.307.2020 w sprawie zaliczenia drogi w Boguchwale do kategorii dróg gminnych.07 października 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIV.307.2020 w sprawie zaliczenia drogi w Boguchwale do kategorii dróg gminnych.
Uchwała nr XXIV.306.2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguchwała oraz określenia07 października 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIV.306.2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguchwała oraz określenia
Uchwała nr XXIV.305.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.07 października 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIV.305.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
Uchwała nr XXIV.304.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.07 października 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIV.304.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.
Uchwała nr XXIV.303.2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2020roku.07 października 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIV.303.2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2020roku.
Uchwała nr XXIII.302.2020 w sprawie zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet 2020 roku.02 września 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIII.302.2020 w sprawie zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet 2020 roku.
Uchwała nr XXIII.301.2020 w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółki Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale ze Spółką GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. w Boguchwale poprzez przejęcie.02 września 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIII.301.2020 w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółki Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Boguchwale ze Spółką GOKOM INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. w Boguchwale poprzez przejęcie.
Uchwała nr XXIII.300.2020 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy Boguchwała.02 września 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIII.300.2020 w sprawie nadania tytułu Zasłużonego Obywatela Gminy Boguchwała.
Uchwała nr XXIII.299.2020 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.02 września 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIII.299.2020 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
Uchwała nr XXIII.298.2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior - WIGOR.02 września 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIII.298.2020 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior - WIGOR.
Uchwała nr XXIII.297.2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Zarzeczu.02 września 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIII.297.2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Zarzeczu.
Uchwała nr XXIII.296.2020 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Seniora w Zarzeczu oraz zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale.02 września 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIII.296.2020 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Seniora w Zarzeczu oraz zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguchwale.
Uchwała nr XXIII.295.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.02 września 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIII.295.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
Uchwała nr XXIII.294.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.02 września 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIII.294.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.
Uchwała nr XXIII.293.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.02 września 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIII.293.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.
Uchwała nr XXII.292.2020 w sprawie wyrażania zgody na zawarcie porozumienia określającego sposób realizacji inwestycji towarzyszącej.21 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXII.292.2020 w sprawie wyrażania zgody na zawarcie porozumienia określającego sposób realizacji inwestycji towarzyszącej.
Uchwała nr XXII.291.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała - Wisłoczysko.21 lipca 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXII.291.2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała - Wisłoczysko.   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [16]
Liczba odwiedzin: 858613

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała