Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 07-01-2021 | 15:01
Uchwała nr XXIX.358.2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej iKomisji na Ipółrocze 2021roku.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.358.2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej iKomisji na Ipółrocze 2021roku.
Uchwała nr XXIX.357.2020 w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb wzakresie wykonania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Boguchwała na rok 2021.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.357.2020 w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb wzakresie wykonania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Boguchwała na rok 2021.
Uchwała nr XXIX.356.2020 w sprawie określenia trybu isposobu powoływania iodwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.356.2020 w sprawie określenia trybu isposobu powoływania iodwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
Uchwała nr XXIX.355.2020 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wmiejscowości Kielanówka iRacławówka gmina Boguchwała – etap II.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.355.2020 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wmiejscowości Kielanówka iRacławówka gmina Boguchwała – etap II.
Uchwała nr XXIX.354.2020 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Kielanówka.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.354.2020 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Kielanówka.
Uchwała nr XXIX.353.2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała Koreja III - etap I07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.353.2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Boguchwała Koreja III - etap I
Uchwała nr XXIX.352.2020 w sprawie powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.352.2020 w sprawie powierzenia realizacji zadań własnych Gminy Boguchwała Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale.
Uchwała nr XXIX.351.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.351.2020 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
Uchwała nr XXIX.350.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.350.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Boguchwała na 2020 rok.
Uchwała nr XXIX.349.2020 w sprawie wykazu wydatków, które niewygasają zupływem 2020roku.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.349.2020 w sprawie wykazu wydatków, które niewygasają zupływem 2020roku.
Uchwała nr XXIX.348.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.348.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.
Uchwała nr XXIX.347.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.347.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Boguchwale Sp. z o.o.
Uchwała nr XXIX.346.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.346.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.
Uchwała nr XXIX.345.2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2020 roku.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.345.2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2020 roku.
Uchwała nr XXIX.344.2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.344.2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boguchwała.
Uchwała nr XXIX.343.2020 Uchwała Budżetowa Gminy Boguchwała na 2021 rok.07 stycznia 2021
więcej »»» na temat Uchwała nr XXIX.343.2020 Uchwała Budżetowa Gminy Boguchwała na 2021 rok.
Uchwała nr XXVIII.342.2020 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2020rok.23 grudnia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXVIII.342.2020 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2020rok.
Uchwała nr XXVIII.341.2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2020roku.23 grudnia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXVIII.341.2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2020roku.
Uchwała nr XXVIII.340.2020 zmieniająca uchwałę wsprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.23 grudnia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXVIII.340.2020 zmieniająca uchwałę wsprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego.
Uchwała nr XXVIII.339.2020 w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Boguchwała.23 grudnia 2020
więcej »»» na temat Uchwała nr XXVIII.339.2020 w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta Boguchwała.   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [18]
Liczba odwiedzin: 872765

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała