BIP

Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska a
PRAWO LOKALNE 
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54
data ostatniej modyfikacji: 30-10-2019 | 08:15
Uchwała Nr XII.187.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji
24 października 2019

Uchwała Nr XII.186.2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
24 października 2019

Uchwała Nr XII.185.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
24 października 2019

Uchwała Nr XII.184.2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2019 roku
24 października 2019

Uchwała Nr XII.183.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
24 października 2019

Uchwała Nr XII.182.2019 w sprawie przystąpienia do Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej '' edycja 2019 - 2020
24 października 2019

Uchwała Nr XI.181.2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A
04 października 2019

Uchwała Nr XI.180.2019 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Zgłobniu
04 października 2019

Uchwała Nr XI.179.2019 w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości położonych w Boguchwale
04 października 2019

Uchwała Nr XI.178.2019 w sprawie nieruchomości ozn. jako działka nr 1372 położonej w Zgłobniu
04 października 2019

Uchwała Nr XI.177.2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości ozn. jako działka nr 148/25 położonej w Boguchwale
04 października 2019

Uchwała Nr XI.176.2019 w sprawie nabycia na rzecz gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Niechobrzu
04 października 2019

Uchwała Nr XI.175.2019 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości położonych w Niechobrzu
04 października 2019

Uchwała NR.XI.174.2019 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych
04 października 2019

Uchwała Nr XI.173.2019 w sprawie zmiany uchwały dot. zasad wynagradzania nauczycieli
04 października 2019

Uchwała Nr XI.172.2019 w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r
04 października 2019

Uchwała Nr XI.171.2019 w sprawie uchwalenia ,,Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy
04 października 2019

Uchwała NrXI.170.2019 w sprawie określania szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży
30 października 2019

Uchwała Nr XI.169.2019 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
04 października 2019

Uchwała Nr XI.168.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
04 października 2019

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [10]
Liczba odwiedzin: 773619

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo