BIP

Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska a
PRAWO LOKALNE 
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54
data ostatniej modyfikacji: 27-11-2019 | 08:19
Uchwała Nr XIV.201.2019 w sprawie przekazania według właściwości, skargi na działalność Spółki Komunalnej GOKOM w Boguchwale
26 listopada 2019

Uchwała Nr XIV.200.2019 w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Boguchwała na lata 2019-2023"
26 listopada 2019

Uchwała Nr XIV.199.2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego LO w Boguchwale w czteroletnie LO
26 listopada 2019

Uchwała Nr XIV.198.2019 w sprawie zamiaru likwidacji SP w im. Ks. Jana Twardowskiego w Zarzeczu
26 listopada 2019

Uchwała Nr XIV.197.2019 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokość i opłaty za gospodarowanie odpadami
26 listopada 2019

Uchwała Nr XIV.196.2019 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadami
26 listopada 2019

Uchwała Nr XIV.195.2019 w sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
26 listopada 2019

Uchwała Nr XIV.194.2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguchwała
26 listopada 2019

Uchwała Nr XIV.193.2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Boguchwała
26 listopada 2019

Uchwała Nr XIV.192.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała
26 listopada 2019

Uchwała Nr XIV.191.2019 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej
26 listopada 2019

Uchwała Nr XIV.190.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
26 listopada 2019

Uchwała Nr XIII.189.2019 w sprawie zaciagnięcia zobowiązania ponad budżet
18 listopada 2019

Uchwała Nr XIII.188.2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet
18 listopada 2019

Uchwała Nr XII.187.2019 w sprawie rozpatrzenia petycji
24 października 2019

Uchwała Nr XII.186.2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
24 października 2019

Uchwała Nr XII.185.2019 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
24 października 2019

Uchwała Nr XII.184.2019 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2019 roku
24 października 2019

Uchwała Nr XII.183.2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
24 października 2019

Uchwała Nr XII.182.2019 w sprawie przystąpienia do Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej '' edycja 2019 - 2020
24 października 2019

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [11]
Liczba odwiedzin: 780900

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała

Realizacja: Ideo