Uchwały - VIII kadencja Rady Miejskiej i imienne wykazy głosowań 

polska  angielska
data publikacji: 21-11-2018 | 13:54data ostatniej modyfikacji: 11-05-2023 | 12:52
Uchwała LX.661.2023 w sprawie przystąpienia Gminy Boguchwała do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.11 maja 2023
więcej »»» na temat Uchwała LX.661.2023 w sprawie przystąpienia Gminy Boguchwała do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
Uchwała LX.660.2023 zmieniająca uchwałę nr XLVI.574.2017 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 5 października 2017r. w sprawie gromadzenia dochodów na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty.11 maja 2023
więcej »»» na temat Uchwała LX.660.2023 zmieniająca uchwałę nr XLVI.574.2017 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 5 października 2017r. w sprawie gromadzenia dochodów na wyodrębnionym rachunku przez jednostki budżetowe prowadzące działalność w zakresie oświaty.
Uchwała LX.659.2023 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.11 maja 2023
więcej »»» na temat Uchwała LX.659.2023 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Uchwała LX.658.2023 w sprawie przyjęcia Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego- zasad prowadzenia polityki przestrzennej ROF.11 maja 2023
więcej »»» na temat Uchwała LX.658.2023 w sprawie przyjęcia Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego- zasad prowadzenia polityki przestrzennej ROF.
Uchwała LX.657.2023 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków.11 maja 2023
więcej »»» na temat Uchwała LX.657.2023 w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Boguchwała na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
Uchwała LX.656.2023 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.11 maja 2023
więcej »»» na temat Uchwała LX.656.2023 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Boguchwała.
Uchwała LX.655.2023 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2023rok.11 maja 2023
więcej »»» na temat Uchwała LX.655.2023 w sprawie zmian wbudżecie Gminy Boguchwała na 2023rok.
Uchwała LIX.654.2023 w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II.07 kwietnia 2023
więcej »»» na temat Uchwała LIX.654.2023 w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II.
Uchwała LIX.653.2023 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boguchwała na lata 2022 - 2025 z perspektywą do roku 2029”.07 kwietnia 2023
więcej »»» na temat Uchwała LIX.653.2023 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Boguchwała na lata 2022 - 2025 z perspektywą do roku 2029”.
Uchwała LIX.652.2023 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych07 kwietnia 2023
Uchwała LIX.652.2023 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszcza więcej »»» na temat Uchwała LIX.652.2023 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych
Uchwała LIX.651.2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguchwała.07 kwietnia 2023
więcej »»» na temat Uchwała LIX.651.2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguchwała.
Uchwała LIX.650.2023 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.07 kwietnia 2023
więcej »»» na temat Uchwała LIX.650.2023 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Uchwała LIX.649.2023 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonych jako działki nr 344/15, 344/17 w Kielanówce.07 kwietnia 2023
więcej »»» na temat Uchwała LIX.649.2023 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonych jako działki nr 344/15, 344/17 w Kielanówce.
Uchwała LIX.648.2023 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 60/2 w Boguchwale.07 kwietnia 2023
więcej »»» na temat Uchwała LIX.648.2023 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Boguchwała nieruchomości oznaczonej jako działka nr 60/2 w Boguchwale.
Uchwała LIX.647.2023 w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 151201R w Lutoryżu.07 kwietnia 2023
więcej »»» na temat Uchwała LIX.647.2023 w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 151201R w Lutoryżu.
Uchwała LIX.646.2023 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Boguchwała.07 kwietnia 2023
więcej »»» na temat Uchwała LIX.646.2023 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Boguchwała.
Uchwała LIX.645.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2023 rok.07 kwietnia 2023
więcej »»» na temat Uchwała LIX.645.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy Boguchwała na 2023 rok.
Uchwała LIX.644.2023 w sprawie udzielenia Gminie Strzyżów pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych w ramach przebudowy ul. Witosa prowadzącej do przystanku kolejowego Strzyżów nad Wisłokiem,07 kwietnia 2023
Uchwała LIX.644.2023 w sprawie udzielenia Gminie Strzyżów pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych w ramach przebudowy ul. Witosa prowadzącej do przystanku kolejowego Strzyżów nad Wisłokiem, więcej »»» na temat Uchwała LIX.644.2023 w sprawie udzielenia Gminie Strzyżów pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa interaktywnego przejścia dla pieszych w ramach przebudowy ul. Witosa prowadzącej do przystanku kolejowego Strzyżów nad Wisłokiem,
Uchwała LVIII.643.2023 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM PODKARPACIE sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale 09 marca 2023
Uchwała LVIII.643.2023 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM PODKARPACIE sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale więcej »»» na temat Uchwała LVIII.643.2023 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM PODKARPACIE sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale
Uchwała LVIII.642.2023 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM PODKARPACIE sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale 09 marca 2023
Uchwała LVIII.642.2023 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM PODKARPACIE sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale więcej »»» na temat Uchwała LVIII.642.2023 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM PODKARPACIE sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale  
  • [34]
  • Liczba odwiedzin: 1096468

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała