Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
data publikacji: 16-04-2007 | 13:36data ostatniej modyfikacji: 14-04-2017 | 13:15
Zarządzenie nr 470/2006 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta08 marca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 470/2006 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta
Zarządzenie nr 468/2006 w sprawie powołania komisji na odbiór robot związanych z realizacją zadania "Docieplenie ścian i stropodachu Przedszkola Publicznego w Boguchwale"08 marca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 468/2006 w sprawie powołania komisji na odbiór robot związanych z realizacją zadania "Docieplenie ścian i stropodachu Przedszkola Publicznego w Boguchwale"
Zarządzenie nr 467/2006 w sprawie powołania komisji na odbiór robót związanych z realizacją zadania "Rozbudowa Zespołu Szkół w Kielanówce z salą gimnastyczną - etap I stan zerowy"08 marca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 467/2006 w sprawie powołania komisji na odbiór robót związanych z realizacją zadania "Rozbudowa Zespołu Szkół w Kielanówce z salą gimnastyczną - etap I stan zerowy"
Zarządzenie nr 466/2006 w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajem nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Boguchwała08 marca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 466/2006 w sprawie ogłoszenia przetargu na wynajem nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 465/06 w sprawie powołania komisji przetargowej na wynajem nieruchomości07 lutego 2007
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 465/06 w sprawie powołania komisji przetargowej na wynajem nieruchomości
Zarządzenie Nr 464/06 w sprawie powołania komisji do oceny pracy dyrektora szkoły07 lutego 2007
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 464/06 w sprawie powołania komisji do oceny pracy dyrektora szkoły
Zarządzenie nr 463/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Boguchwała ...07 lutego 2007
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 463/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Boguchwała ...
Zarządzenie Nr 462/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok ....07 lutego 2007
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 462/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok ....
Zarządzenie Nr 461/06 w sprawie powołania zespołu do przygotowania i przeprowadzenia konkursu 07 lutego 2007
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 461/06 w sprawie powołania zespołu do przygotowania i przeprowadzenia konkursu
Zarządzenie Nr 460/06 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2007 rok15 listopada 2006
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 460/06 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2007 rok
Zarządzenie Nr 459/06 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości ... 10 listopada 2006
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 459/06 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości ...
Zarządzenie Nr 458/07 w sprawie powołania komisji na odbiór robót związanych z realizacją zadania: „Remonty dróg gminnych w 2006 roku”08 listopada 2006
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 458/07 w sprawie powołania komisji na odbiór robót związanych z realizacją zadania: „Remonty dróg gminnych w 2006 roku”
Zarządzenie Nr 457/06 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej 08 listopada 2006
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 457/06 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
Zarządzenie Nr 456/06 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym07 listopada 2006
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 456/06 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie Nr 455/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok w związku ze zmianami dotacji celowych na zadania zlecone..10 listopada 2006
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 455/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok w związku ze zmianami dotacji celowych na zadania zlecone..
Zarządzenie Nr 454/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości ...10 listopada 2006
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 454/06 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości ...
Zarządzenie Nr 453/06 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości10 listopada 2006
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 453/06 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
Zarządzenie Nr 452/06 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości ...10 listopada 2006
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 452/06 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości ...
Zarządzenie nr 451/2006 w sprawie wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie o możliwości spłaty pożyczki pobranej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn. Porządkowanie gospodarki .....08 marca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 451/2006 w sprawie wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie o możliwości spłaty pożyczki pobranej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn. Porządkowanie gospodarki .....
Zarządzenie Nr 450/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok w związku ze zmianami dotacji celowych10 listopada 2006
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 450/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok w związku ze zmianami dotacji celowych  
  • [1]
  • [30]
  • Liczba odwiedzin: 1036054

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała