Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
data publikacji: 16-04-2007 | 13:36data ostatniej modyfikacji: 14-04-2017 | 13:15
Zarządzenie Nr 491/07 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ...11 kwietnia 2007
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 491/07 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ...
Zarządzenie Nr 490/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok w związku ze zmianami dotacji celowych na zadania zlecone i własne11 kwietnia 2007
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 490/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok w związku ze zmianami dotacji celowych na zadania zlecone i własne
Zarządzenie Nr 489/07 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżewtu Gminy za 2006 rok 19 marca 2007
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 489/07 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżewtu Gminy za 2006 rok
Zarządzenie Nr 488/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej w Lutoryżu12 marca 2007
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 488/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej w Lutoryżu
Zarządzenie Nr 487/07 w sprawie układu wykonawczego Gminy Boguchwala na 2007 rok08 marca 2007
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 487/07 w sprawie układu wykonawczego Gminy Boguchwala na 2007 rok
Zarządzenie Nr 486/07 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Zgłobniu stanowiącej własność Gminy Boguchwała. 27 lutego 2007
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 486/07 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Zgłobniu stanowiącej własność Gminy Boguchwała.
Zarządzenie Nr 485/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej w Boguchwale26 lutego 2007
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 485/07 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej w Boguchwale
Zarządzenie Nr 484/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i Negocjacyjnej Cen na nieruchomości nabywane na rzecz Gminy Boguchwała13 lutego 2007
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 484/07 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i Negocjacyjnej Cen na nieruchomości nabywane na rzecz Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 483/07 w sprawie powołania komisji do oceny pracy dyrektora przedszkola15 lutego 2007
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 483/07 w sprawie powołania komisji do oceny pracy dyrektora przedszkola
Zarządzenie Nr 482/07 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ...08 lutego 2007
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 482/07 w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego ...
Zarządzenie Nr 481/07 w sprawie powołania komisji odbioru robót związanych z realizacją ...07 lutego 2007
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 481/07 w sprawie powołania komisji odbioru robót związanych z realizacją ...
Zarządzenie Nr 480/07 w sprawie zmiany Zarrządzenia Nr 248/04 ...07 lutego 2007
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 480/07 w sprawie zmiany Zarrządzenia Nr 248/04 ...
Zarządzenie Nr 479/07 w sprawie : ogłoszenia terminów zebrań wiejskich - wyborczych w sołectwach Gminy Boguchwala26 stycznia 2007
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 479/07 w sprawie : ogłoszenia terminów zebrań wiejskich - wyborczych w sołectwach Gminy Boguchwala
Zarządzenie Nr 478/07 w sprawie ogłoszenia terminow zebrań wiejskich - wyborczych w sołectwach ...12 stycznia 2007
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 478/07 w sprawie ogłoszenia terminow zebrań wiejskich - wyborczych w sołectwach ...
Zarządzenie Nr 477/07 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Zgłobniu stanowiącej własność Gminy Boguchwała26 stycznia 2007
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 477/07 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Zgłobniu stanowiącej własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie Nr 476/07 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2007 rok26 stycznia 2007
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 476/07 w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2007 rok
Zarządzenie nr 475/2006 w sprawie wydania opinii przez RIO w Rzeszowie o możliwości spłaty pożyczki pobranej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych"08 marca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 475/2006 w sprawie wydania opinii przez RIO w Rzeszowie o możliwości spłaty pożyczki pobranej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych"
Zarządzenie nr 473/2006 w sprawie darowizny zestawów komputerowch na rzecz komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Dąbrowskiego 30 w Rzeszowie08 marca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 473/2006 w sprawie darowizny zestawów komputerowch na rzecz komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Dąbrowskiego 30 w Rzeszowie
Zarządzenie nr 472/2006 w sprawie powołania komisji na odbiór robót związanych z realizacją zadania: "Termomodernizacja gminnych obiektow kubatturowych - etap I Przedszkole Publiczne w Boguchwale"08 marca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 472/2006 w sprawie powołania komisji na odbiór robót związanych z realizacją zadania: "Termomodernizacja gminnych obiektow kubatturowych - etap I Przedszkole Publiczne w Boguchwale"
Zarządzenie nr 471/2006 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta08 marca 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 471/2006 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta  
  • [1]
  • [30]
  • Liczba odwiedzin: 1096468

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała