Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
data publikacji: 16-04-2007 | 13:36data ostatniej modyfikacji: 14-04-2017 | 13:15
Zarządzenie nr 511/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłoniewnia kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Boguchwale13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 511/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłoniewnia kandydata na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Boguchwale
Zarządzenie nr 510/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłoniewnia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguchwale13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 510/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłoniewnia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguchwale
Zarządzenie nr 509/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłoniewnia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół z przedszkolem w Zwięczycy13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 509/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłoniewnia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół z przedszkolem w Zwięczycy
Zarządzenie nr 508/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłoniewnia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Boguchwale13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 508/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłoniewnia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Boguchwale
Zarządzenie nr 507/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłoniewnia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Boguchwale13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 507/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłoniewnia kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Boguchwale
Zarządzenie nr 506/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłoniewnia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lutoryżu13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 506/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłoniewnia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lutoryżu
Zarządzenie nr 505/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 w związku ze zmianami dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz rezerw budżetowych13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 505/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 w związku ze zmianami dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz rezerw budżetowych
Zarządzenie nr 504/2007 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska Dyrektorów: Zespołu Szkół w Zwięczycy, Gimnazjum w Boguchwale, Szkoły Podstawowej w Boguchwale, Szkoły Podstawowej w Lutoryżu oraz Przedszkola Publicznego w Boguchwale13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 504/2007 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska Dyrektorów: Zespołu Szkół w Zwięczycy, Gimnazjum w Boguchwale, Szkoły Podstawowej w Boguchwale, Szkoły Podstawowej w Lutoryżu oraz Przedszkola Publicznego w Boguchwale
Zarządzenie nr 503/2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mogielnicy13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 503/2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mogielnicy
Zarządzenie nr 502/2007 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mogielnicy13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 502/2007 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mogielnicy
Zarządzenie nr 501/2007 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół w Niechobrzu13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 501/2007 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół w Niechobrzu
Zarządzenie nr 500/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym 13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 500/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Zarządzenie nr 499/2007 w sprawie ustalenia składu komisji konkursowej oraz regulaminu konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 499/2007 w sprawie ustalenia składu komisji konkursowej oraz regulaminu konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego
Zarządzenie nr 498/2007 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz prowadzenia działalności rehabilitacyjnej, edukacyjnej i terapeutycznej na rzecz osób .....13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 498/2007 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz prowadzenia działalności rehabilitacyjnej, edukacyjnej i terapeutycznej na rzecz osób .....
Zarządzenie nr 497/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok w związku ze zmianami dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz rezerw budżetowych13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 497/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok w związku ze zmianami dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz rezerw budżetowych
Zarządzenie nr 496/2007 w sprawie przekazania Systemów Monitoringu CCTV na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Boguchwała13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 496/2007 w sprawie przekazania Systemów Monitoringu CCTV na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 495/2007 w sprawie dofinansowania dokształcania nauczycieli w 2007 r.13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 495/2007 w sprawie dofinansowania dokształcania nauczycieli w 2007 r.
Zarządzenie nr 494/2007 w sprawie wydania opinii przez RIO w Rzeszowie o możliwości spłaty pożyczki pobranej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych"13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 494/2007 w sprawie wydania opinii przez RIO w Rzeszowie o możliwości spłaty pożyczki pobranej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów oświatowych"
Zarządzenie nr 493/2007 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 475/06 Wójta Gminy Boguchwała w sprawie wydania opinii przez RIO w Rzeszowie o możliwości spłaty pożyczki pobranej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie......13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 493/2007 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 475/06 Wójta Gminy Boguchwała w sprawie wydania opinii przez RIO w Rzeszowie o możliwości spłaty pożyczki pobranej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie......
Zarządzenie Nr 492/2007 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 492/2007 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości  
  • [1]
  • [30]
  • Liczba odwiedzin: 1062534

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała