Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
data publikacji: 16-04-2007 | 13:36data ostatniej modyfikacji: 14-04-2017 | 13:15
Zarządzenie nr 531/2007 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 531/2007 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 roku
Zarządzenie nr 530/2007 w sprawie zmieniające zarządzenie Nr 10/02 Wójta Gminy Boguchwała z dnia 31-12-2002r. W sprawie powołania Gminnej Kmisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boguchwale 13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 530/2007 w sprawie zmieniające zarządzenie Nr 10/02 Wójta Gminy Boguchwała z dnia 31-12-2002r. W sprawie powołania Gminnej Kmisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boguchwale
Zarządzenie nr 529/2007 w sprawie powierzenia stanowiska SP w Boguchwale13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 529/2007 w sprawie powierzenia stanowiska SP w Boguchwale
Zarządzenie nr 528/2007 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora SP w Lutoryżu13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 528/2007 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora SP w Lutoryżu
Zarządzenie nr 527/2007 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora SP Nr 2 z Przedszkolem w Niechobrzu13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 527/2007 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora SP Nr 2 z Przedszkolem w Niechobrzu
Zarządzenie nr 526/2007 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Doroty Mierzwy nauczycielki SP w Nosówce13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 526/2007 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Doroty Mierzwy nauczycielki SP w Nosówce
Zarządzenie nr 525/2007 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Katarzyny Niemiec - Stalmach nauczycielki w ZS w Niechobrzu13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 525/2007 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Katarzyny Niemiec - Stalmach nauczycielki w ZS w Niechobrzu
Zarządzenie nr 524/2007 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Joanny Korab - Hołówko - nauczycielki w ZS z Przedszkolem w Zwięczycy13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 524/2007 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Joanny Korab - Hołówko - nauczycielki w ZS z Przedszkolem w Zwięczycy
Zarządzenie nr 523/2007 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Dagmary Świrad - nauczycielki w Gimnazjum w Boguchwale13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 523/2007 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Dagmary Świrad - nauczycielki w Gimnazjum w Boguchwale
Zarządzenie nr 522/2007 w sprawie powołania komisji na odbiór robót związanych z realizacją zadania: „Termomodernizacja gminnych obiektów kubaturowych – etap II Szkoła Podstawowa w Boguchwale”13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 522/2007 w sprawie powołania komisji na odbiór robót związanych z realizacją zadania: „Termomodernizacja gminnych obiektów kubaturowych – etap II Szkoła Podstawowa w Boguchwale”
Zarządzenie nr 521/2007 w sprawie powołania komisji na odbiór robót związanych z realizacją zadania: „Termomodernizacja gminnych obiektów kubaturowych – etap 1 Zespół Szkół w Niechobrzu”13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 521/2007 w sprawie powołania komisji na odbiór robót związanych z realizacją zadania: „Termomodernizacja gminnych obiektów kubaturowych – etap 1 Zespół Szkół w Niechobrzu”
Zarządzenie nr 520/2007 w sprawie powołania komisji na odbiór robót związanych z realizacją zadania "Remonty dróg gminnych w 2007 roku"13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 520/2007 w sprawie powołania komisji na odbiór robót związanych z realizacją zadania "Remonty dróg gminnych w 2007 roku"
Zarządzenie nr 519/2007 w sprawie powołania komisji na odbiór robót związanych z realizacją zadania: Termomodernizacja gminnych obiektów kubaturowych - etap II Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej 13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 519/2007 w sprawie powołania komisji na odbiór robót związanych z realizacją zadania: Termomodernizacja gminnych obiektów kubaturowych - etap II Szkoła Podstawowa w Woli Zgłobieńskiej
Zarządzenie nr 518/200713 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 518/2007
Zarządzenie nr 517/200713 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 517/2007
Zarządzenie nr 516/2007 13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 516/2007
Zarządzenie nr 515/2007 w sprawie określenia stawki czynszu13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 515/2007 w sprawie określenia stawki czynszu
Zarządzenie nr 514/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i Negocjacyjnej Cen na nieruchomości nabywane na rzecz Gminy Boguchwała13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 514/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i Negocjacyjnej Cen na nieruchomości nabywane na rzecz Gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 513/2007 w sprawie zmiany zarządzeń Nr 507/07, Nr 508/07, Nr 509/07, Nr 510/07, Nr 511/07 Wójta Gminy Boguchwała z dnia 26 czerwca 200713 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 513/2007 w sprawie zmiany zarządzeń Nr 507/07, Nr 508/07, Nr 509/07, Nr 510/07, Nr 511/07 Wójta Gminy Boguchwała z dnia 26 czerwca 2007
Zarządzenie nr 512/2007 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Boguchwałana 2007 rok 13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 512/2007 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Boguchwałana 2007 rok  
  • [1]
  • [30]
  • Liczba odwiedzin: 1062534

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała