Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
data publikacji: 16-04-2007 | 13:36data ostatniej modyfikacji: 14-04-2017 | 13:15
Zarządzenie nr 27/2003 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Lilianny Sztyber, nauczycielki Zespołu Szkół w Niechobrzu13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 27/2003 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Lilianny Sztyber, nauczycielki Zespołu Szkół w Niechobrzu
Zarządzenie nr 26/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mogielnicy z przeznaczeniem pod boisko sportowe z urządzeniami towarzyszącymi13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 26/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Mogielnicy z przeznaczeniem pod boisko sportowe z urządzeniami towarzyszącymi
Zarządzenie nr 25/2003 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Boguchwale stanowiące własnośś Gminy Boguchwała13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 25/2003 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Boguchwale stanowiące własnośś Gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 24/2003 w sprawie przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Zgłobniu stanowiącej własność Gminy Boguchwała13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 24/2003 w sprawie przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Zgłobniu stanowiącej własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 23/2003 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Zgłobieńskiej stanowiącej własnośś Gminy Boguchwała13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 23/2003 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Zgłobieńskiej stanowiącej własnośś Gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 22/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wymianę stolarki okiennej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 22/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wymianę stolarki okiennej w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Zarządzenie nr 21/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: 1. Modernizacja kotłaowni dla Szkoły Podstawowej w Racławówce. 2. Budowa instalacji gazowej...13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 21/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: 1. Modernizacja kotłaowni dla Szkoły Podstawowej w Racławówce. 2. Budowa instalacji gazowej...
Zarządzenie nr 20/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego w roku 2003 dla Urzędu Gminy Boguchwała13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 20/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego w roku 2003 dla Urzędu Gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 19/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania pn. "Budowa sieci kanal sanitarnej z pompowniami w Lutoryżu i Zarzeczu" realizowanego z udziałem środków programu SAPARD13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 19/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania pn. "Budowa sieci kanal sanitarnej z pompowniami w Lutoryżu i Zarzeczu" realizowanego z udziałem środków programu SAPARD
Zarządzenie nr 18/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycjami w gminie Boguchwała13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 18/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru nad inwestycjami w gminie Boguchwała
Zarządzenie nr 17/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na zakup usług zbiorowego transportu publicznego z zastosowaniem ulg ustawowych13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 17/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na zakup usług zbiorowego transportu publicznego z zastosowaniem ulg ustawowych
Zarządzenie nr 16/2003 w sprawie powołania komisji upoważnionej do przeprowadzenia procedury sprzedaży samochodu pożarniczego Żuk-11B rok prod. 1983 Nr rej. REF-2472 jednostki OSP Boguchwała13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 16/2003 w sprawie powołania komisji upoważnionej do przeprowadzenia procedury sprzedaży samochodu pożarniczego Żuk-11B rok prod. 1983 Nr rej. REF-2472 jednostki OSP Boguchwała
Zarządzenie nr 15/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawę materiałów biurowych w roku 2003 dla Urzędu gminy i Gminnych Jednostek Organizacyjnych w gminie Boguchwała13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 15/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawę materiałów biurowych w roku 2003 dla Urzędu gminy i Gminnych Jednostek Organizacyjnych w gminie Boguchwała
Zarządzenie nr 14/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i Negocjacyjnej Cen na nieruchomości nabywane na rzecz Gminy Boguchwała13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 14/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i Negocjacyjnej Cen na nieruchomości nabywane na rzecz Gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 13/2003 w sprawie zasad korzystania z sal gimnastycznych i sal lekcyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 13/2003 w sprawie zasad korzystania z sal gimnastycznych i sal lekcyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach
Zarządzenie nr 12/2002 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 12/2002 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie nr 11/2002 w sprawie powołania komisji przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mogielnica realizowanego z udziałem środków programu SAPARD13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 11/2002 w sprawie powołania komisji przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Mogielnica realizowanego z udziałem środków programu SAPARD
Zarządzenie nr 10/2002 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na świadczenie usług pomocy prawnej w zakresie działalności Wójta i Urzędu Gminy w Boguchwale .......13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 10/2002 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na świadczenie usług pomocy prawnej w zakresie działalności Wójta i Urzędu Gminy w Boguchwale .......
Zarządzenie nr 9/2002 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok w związku z przeniesieniem wydatków między rozdziałami i paragrafami13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 9/2002 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok w związku z przeniesieniem wydatków między rozdziałami i paragrafami
Zarządzenie nr 8/2002 w sprawie inwentaryzacji w LKS "Płomyk" w Lutoryżu13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 8/2002 w sprawie inwentaryzacji w LKS "Płomyk" w Lutoryżu   [1]  «««  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  »»»  [30]
Liczba odwiedzin: 922002

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała