Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
data publikacji: 16-04-2007 | 13:36data ostatniej modyfikacji: 14-04-2017 | 13:15
Zarządzenie nr 47/2003 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zgłobniu13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 47/2003 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zgłobniu
Zarządzenie nr 46/2003 w sprawie dofinansowania dokształcania nauczycieli w 2003 roku13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 46/2003 w sprawie dofinansowania dokształcania nauczycieli w 2003 roku
Zarządzenie nr 45/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i Negocjacyjnej Cen na nieruchomości nabywane na rzecz Gminy Boguchwała13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 45/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i Negocjacyjnej Cen na nieruchomości nabywane na rzecz Gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 44/200313 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 44/2003
Zarządzenie nr 43/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawę gorącego posiłku do szkół na terenie gminy Boguchwała13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 43/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawę gorącego posiłku do szkół na terenie gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 42/2003 w sprawie planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 42/2003 w sprawie planu finansowego z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
Zarządzenie nr 41/2003 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 41/2003 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok
Zarządzenie nr 40/2003 w sprawie nadania "Regulaminu Pracy" komisjom przetargowym13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 40/2003 w sprawie nadania "Regulaminu Pracy" komisjom przetargowym
Zarządzenie nr 39/2003 13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 39/2003
Zarządzenie nr 38/2003 w sprawie opracowania i zatwierdzania organizacji szkoły i przedszkola13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 38/2003 w sprawie opracowania i zatwierdzania organizacji szkoły i przedszkola
Zarządzenie nr 37/2003 w sprawie bibliotek szkolnych13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 37/2003 w sprawie bibliotek szkolnych
Zarządzenie nr 36/2003 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Zgłobniu stanowiącej własność Gminy Boguchwała13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 36/2003 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Zgłobniu stanowiącej własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 35/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Urzędu Gminy Boguchwała13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 35/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Urzędu Gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 34/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego drogi gminnej Mogielnica - Niechobrz (tzw. kościelna)13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 34/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego drogi gminnej Mogielnica - Niechobrz (tzw. kościelna)
Zarządzenie nr 33/2003 w sprawie ustalenia rocznych wpłat na budowę kanalizacji sanitarnej Gminy Boguchwała dla mieszkańców przystępujących do współfinansowania jej budowy w 2003 roku13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 33/2003 w sprawie ustalenia rocznych wpłat na budowę kanalizacji sanitarnej Gminy Boguchwała dla mieszkańców przystępujących do współfinansowania jej budowy w 2003 roku
Zarządzenie nr 32/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykoanie robót geodezyjnych i operatów szacunkowych wyceny nieruchomości13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 32/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na wykoanie robót geodezyjnych i operatów szacunkowych wyceny nieruchomości
Zarządzenie nr 31/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na druk samorządowego biuletynu informacyjnego Gminy Boguchwała "Wiadomości Boguchwalskie" w roku 200313 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 31/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na druk samorządowego biuletynu informacyjnego Gminy Boguchwała "Wiadomości Boguchwalskie" w roku 2003
Zarządzenie nr 30/2003 w sprawie wynagradzania oraz udzielania zwolnień od pracy członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej w celu przerpowadzenia postępowania na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 30/2003 w sprawie wynagradzania oraz udzielania zwolnień od pracy członków Komisji Egzaminacyjnej powołanej w celu przerpowadzenia postępowania na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Zarządzenie nr 29/2003 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pana Bartłomieja Wisza, nauczyciela Zespołu Szkół w Niechobrzu13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 29/2003 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pana Bartłomieja Wisza, nauczyciela Zespołu Szkół w Niechobrzu
Zarządzenie nr 28/2003 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Anny Pasternak, nauczycielki Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 28/2003 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Anny Pasternak, nauczycielki Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej   [1]  «««  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  »»»  [30]
Liczba odwiedzin: 922002

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała