Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
data publikacji: 16-04-2007 | 13:36data ostatniej modyfikacji: 14-04-2017 | 13:15
Zarządzenie nr 67/2003 w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Nr 65/2003 z dnia 20-06-2003r.13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 67/2003 w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Nr 65/2003 z dnia 20-06-2003r.
Zarządzenie nr 66/2003 w sprawie udostępnienia informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bocguchwale13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 66/2003 w sprawie udostępnienia informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Bocguchwale
Zarządzenie nr 65/2003 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora SP w Zgłobniu oraz ustalenia terminu przeprowadzenia konkursu13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 65/2003 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora SP w Zgłobniu oraz ustalenia terminu przeprowadzenia konkursu
Zarządzenie nr 64/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na zadanie : "Wykonanie zabudowy pożarniczej nadwozia STARA 266"13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 64/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na zadanie : "Wykonanie zabudowy pożarniczej nadwozia STARA 266"
Zarządzenie nr 63/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na remont nawierzchni dróg gminnych w technologii tzw. nakładki w miejscowości Boguchwała (droga k. P. Żyrackiego), w miejscowości Kielanówka... 13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 63/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na remont nawierzchni dróg gminnych w technologii tzw. nakładki w miejscowości Boguchwała (droga k. P. Żyrackiego), w miejscowości Kielanówka...
Zarządzenie nr 62/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na remont dróg polegającym na wzmocnieniu nawierzchni emulsją na grysach na podbudowie tłuczniowej oraz kopaniu rowów, wzmocnieniu nowopow...13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 62/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na remont dróg polegającym na wzmocnieniu nawierzchni emulsją na grysach na podbudowie tłuczniowej oraz kopaniu rowów, wzmocnieniu nowopow...
Zarządzenie nr 61/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na remont drogi dojazdowej do pól o nr ewidencyjnym dz. 852 w Nosówce i 1262 w Racławówce przy udziale środków z FOGR-u13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 61/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na remont drogi dojazdowej do pól o nr ewidencyjnym dz. 852 w Nosówce i 1262 w Racławówce przy udziale środków z FOGR-u
Zarządzenie nr 60/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na remont dróg gminnych masą mineralno - bitumiczną na podbudowie tłuczniowej gr. 12 cm w miejscowości Zarzecze (droga k. P. Lasoty) oraz ......13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 60/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na remont dróg gminnych masą mineralno - bitumiczną na podbudowie tłuczniowej gr. 12 cm w miejscowości Zarzecze (droga k. P. Lasoty) oraz ......
Zarządzenie nr 59/2003 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na zadaniu: 1. Remont kominów budynku ZS w Niechobrzu. 2. Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 59/2003 w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na zadaniu: 1. Remont kominów budynku ZS w Niechobrzu. 2. Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej
Zarządzenie nr 58/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok w związku ze zmianami kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz rezerw budżetowych13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 58/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok w związku ze zmianami kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz rezerw budżetowych
Zarządzenie nr 57/2003 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Racławówce stanowiące własność Gminy Boguchwała13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 57/2003 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Racławówce stanowiące własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 56/2003 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 56/2003 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie nr 55/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego na dowóz uczniów do szkół13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 55/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego na dowóz uczniów do szkół
Zarządzenie nr 54/200313 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 54/2003
Zarządzenie nr 53/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na przebudowę dachu segmentów "B" i "C" SP w Boguchwale13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 53/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na przebudowę dachu segmentów "B" i "C" SP w Boguchwale
Zarządzenie nr 52/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na zakup i prefabrykatów drogowych na remont dróg gminnych na terenie Gminy Bogcuhwała w 2003r.13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 52/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na zakup i prefabrykatów drogowych na remont dróg gminnych na terenie Gminy Bogcuhwała w 2003r.
Zarządzenie nr 51/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na zakup i dostawę kruszywa na remont dróg gminnych na terenie Gminy Boguchwała w 2003r.13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 51/2003 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na zakup i dostawę kruszywa na remont dróg gminnych na terenie Gminy Boguchwała w 2003r.
Zarządzenie nr 50/2003 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby uczniów w oddziałach szkolnych13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 50/2003 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby uczniów w oddziałach szkolnych
Zarządzenie nr 49/2003 w sprawie powołania komisji prztargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Boguchwale13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 49/2003 w sprawie powołania komisji prztargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Boguchwale
Zarządzenie nr 48/2003 w sprawie powołania komisji prztargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawę gorącego posiłku do szkół na terenie gminy Boguchwała13 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 48/2003 w sprawie powołania komisji prztargowej do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na dostawę gorącego posiłku do szkół na terenie gminy Boguchwała   [1]  «««  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  »»»  [30]
Liczba odwiedzin: 922002

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała