Zarządzenia Wójta 

polska  angielska
data publikacji: 16-04-2007 | 13:36data ostatniej modyfikacji: 14-04-2017 | 13:15
Zarządzenie nr 346/2005 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 346/2005 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie nr 345/2005 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 345/2005 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie nr 344/2005 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 344/2005 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Zarządzenie Nr 343/05 w sprawie ustalenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy19 września 2005
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 343/05 w sprawie ustalenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy
Zarządzenie Nr 342/05 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych ....19 września 2005
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 342/05 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych ....
Zarządzenie nr 341/2005 w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół w Racławówce24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 341/2005 w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół w Racławówce
Zarządzenie Nr 340/05 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania ...01 września 2005
więcej »»» na temat Zarządzenie Nr 340/05 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania ...
Zarządzenie nr 339/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok w zwiazku ze zmianami rezerw budżetowych24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 339/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok w zwiazku ze zmianami rezerw budżetowych
Zarządzenie nr 338/2005 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Niechobrzu i Nosówce stanowiących własność Gminy Boguchwała24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 338/2005 w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Niechobrzu i Nosówce stanowiących własność Gminy Boguchwała
Zarządzenie nr 337/2005 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mogielnicy24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 337/2005 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mogielnicy
Zarządzenie nr 336/2005 w sprawie powołania komisji na odbiór robót związanych z realizacją zadania: Odbudowa infrastruktury drogowej uszkodzonej podczas powodzi na terenie Gminy Boguchwała, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie 24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 336/2005 w sprawie powołania komisji na odbiór robót związanych z realizacją zadania: Odbudowa infrastruktury drogowej uszkodzonej podczas powodzi na terenie Gminy Boguchwała, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie
Zarządzenie nr 335/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok w związku ze zmianami dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz rezerw budżetowych24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 335/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok w związku ze zmianami dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz rezerw budżetowych
Zarządzenie nr 334/2005 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguchwała za I półrocze 2005 roku24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 334/2005 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguchwała za I półrocze 2005 roku
Zarządzenie nr 333/2005 w sprawie powołanie komisji na odbiór robót związanych z realizacją zadania: Budowa drogi gminnej przewidzianej do realizacji w miejscowości Mogielnica i Niechobrz 24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 333/2005 w sprawie powołanie komisji na odbiór robót związanych z realizacją zadania: Budowa drogi gminnej przewidzianej do realizacji w miejscowości Mogielnica i Niechobrz
Zarządzenie nr 332/2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pana Grzegorza Kowala - nauczyciela wychowania fizycznego w Zesole Szkół w Niechobrzu 24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 332/2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pana Grzegorza Kowala - nauczyciela wychowania fizycznego w Zesole Szkół w Niechobrzu
Zarządzenie nr 331/2005w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Agnieszki Fudali - nauczycielki muzyki w Szkole Podstawowej w Zgłobniu 24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 331/2005w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Agnieszki Fudali - nauczycielki muzyki w Szkole Podstawowej w Zgłobniu
Zarządzenie nr 330/2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pana Piotra Janda - nauczyciela historii w Gimnazjum w Boguchwale 24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 330/2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pana Piotra Janda - nauczyciela historii w Gimnazjum w Boguchwale
Zarządzenie nr 329/2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Moniki Poręba - nauczycielki biologii w Zespole Szkół w Racławówce 24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 329/2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Moniki Poręba - nauczycielki biologii w Zespole Szkół w Racławówce
Zarządzenie nr 328/2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Moniki Jaracz - nauczycielki języka polskiego w Zespole Szkół w Niechobrzu24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 328/2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Moniki Jaracz - nauczycielki języka polskiego w Zespole Szkół w Niechobrzu
Zarządzenie nr 327/2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego ks. Piotra Sala - nauczyciela religii w Szkole podstawowej w Boguchwale 24 stycznia 2017
więcej »»» na temat Zarządzenie nr 327/2005 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego ks. Piotra Sala - nauczyciela religii w Szkole podstawowej w Boguchwale  
  • [1]
  • [30]
  • Liczba odwiedzin: 1104604

    Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Boguchwała